Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Mokesčiai už aplinkos teršimą: ką reikia žinoti?

2024-01-10

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad iki š. m. vasario 15 d. privaloma pateikti mokesčio už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir sumokėti mokesčius už 2023 m. mokestinį laikotarpį. Kaip įprasta, mokesčio mokėtojai deklaracijas teikia ir sumoka deklaruotas mokesčio sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Iki 2024 m. vasario 15 d. turi būti pateiktos mokesčio už aplinkos teršimą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo deklaracijos, taip pat IV ketvirčio mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (vanduo ir kitos naudingosios iškasenos, šviesios durpės (eksportuotos), kitos durpės) deklaracijos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Deklaruojant 2023 m. mokesčius už aplinkos teršimą, taikomi šie indeksavimo koeficientai:

  • iš mobiliųjų taršos šaltinių – 1,403;
  • iš stacionariųjų taršos šaltinių – 1,403;
  • gaminių ir pakuočių atliekomis – 1,403;
  • sąvartyne šalinamomis atliekomis – 1,403.

Deklaruojant 2023 m. išgautus valstybinius gamtos išteklius, taikomi šie indeksavimo koeficientai:

  • vanduo ir kitos naudingosios iškasenos, šviesios durpės (eksportuotos), kitos durpės (ketvirčiais: I ketv. – 1,513; II ketv. – 1,519; III–IV ketv. – 1,509);
  • medžiojamieji gyvūnai, metams – 2,071.

Deklaracijos elektroniniu būdu teikiamos naudojantis VMI elektroninio deklaravimo sistema (EDS). Jei deklaracijos pildomos ne elektroniniu būdu, mokesčio mokėtojai turi pateikti tinkamai užpildytas išspausdintas deklaracijas. Mokesčio mokėtojai taip pat gali teikti užpildytas VMI interneto tinklalapyje (www.vmi.lt) paskelbtas deklaracijų formas.

Aplinkos apsaugos departamento informacija