Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Naikinamos su kilnojamojo darbo pobūdžiu ar darbo lauko sąlygomis susijusios kompensacijos

Milda Valiuškevičienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-09-20

© LŽŪKT nuotr.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. darbuotojams kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą, darbą lauko sąlygomis ar darbą, susijusį su važiavimais, mažėja iki 30 proc. darbuotojų bazinio darbo užmokesčio, o nuo 2023 m. birželio 1 d. ši kompensacija darbuotojams visiškai panaikinama.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 144 str. 8 d. pakeitimas leis darbdaviui mokėti šias kompensacijas, jeigu darbdavys nuspręstų darbuotojams jas išsaugoti. Tačiau darbdaviai privalės nuo šių išmokų mokėti gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas (kol kompensacijos DK yra, jos neapmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokomis), kurios vėliau taps darbo užmokesčio dalimi.

Šiuo metu galiojančio DK 144 str. 8 d. nustatyta, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 proc. bazinio darbo užmokesčio, ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.

Prieš įsigaliojant šiems pasikeitimams, numatytas pereinamasis laikotarpis – nuo 2022 m. lapkričio 1 d., kai tokių kompensacijų dydis sumažinamas nuo 50 proc. bazinio darbo užmokesčio iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio.

Apie kompensacijos dydžio sumažėjimą ir darbo sąlygų pakeitimus darbdavys turi informuoti darbuotoją prieš protingą terminą ir darbuotojui sudaryti sąlygas pasirengti būtiniems pasikeitimams (DK 45 str. 4 d.). Darbuotojui nesutikus su šiais darbo sutarties pakeitimais, darbdavys turi teisę vienašališkai pakeisti darbo sąlygas, nes jos keičiasi pasikeitus jas reglamentuojančioms taisyklėms

Darbo kodekso pakeitimai buvo padaryti atsižvelgiant į tai, kad DK 144 str. 8 d. numatytomis kompensacijomis tam tikrais atvejais darbdaviai galimai piktnaudžiauja, o numatytos kompensacijos gali neigiamai paveikti darbuotojo padėtį, t. y. šių kompensacijų suma nėra įtraukiama į atostoginių skaičiavimą darbuotojui naudojantis kasmetinėmis atostogomis, taip pat neįtraukiamos naudojantis socialinėmis garantijomis, tokiomis kaip ligos, senatvės pensijos bei kitomis išmokomis.

Pasikeitus Darbo kodeksui, kompensacija, kuri buvo nustatyta kolektyvinėje ar darbo sutartyje arba patvirtinta įmonės vadovo norminio teisės akto, savaime neišnyksta. Reikia atlikti sutarčių ir įmonės vidaus teisės aktų pakeitimus.