Gruodžio 09 d., penktadienis | 22

Priminimas apie mokesčių naujoves: trys pasikeitimai

Tadas Pikčiūnas
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno r. biuro jaunesnysis buhalterinės apskaitos konsultantas
2022-04-11

© LŽŪKT nuotr.
Pasikeitimų yra. Nuo 2022 m. pasikeitė tuščių GPM313 deklaracijų ir SAV pranešimo teikimo tvarka, o nuo balandžio 1 dienos darbuotojo ligos išmoka už 2 dienas darbdavio lėšomis bus mokama neatsižvelgiant į darbuotojo darbo stažą išmokai gauti.

Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos pateikimo taisyklės, įsigaliojusios nuo sausio 5 d.

Mėnesinę GPM313 deklaraciją privalo pateikti visi mokestį išskaičiuojantys asmenys (Lietuvos vienetai, veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai; nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje), kurie atitinkamą mėnesį ar jo dalį turėjo pagal darbo sutartį samdomų darbuotojų, net ir tuo atveju, jeigu per tą mėnesį nebuvo išmokėti jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir (arba) savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį. Deklaracijos GPM313 laukeliai, skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, neužpildomi arba juose įrašomi nuliai.

Tačiau, kaip ir anksčiau, tuščios deklaracijos galės neteikti individualiąją veiklą vykdantys nuolatiniai ir nenuolatiniai gyventojai, kurie neturi samdomų darbuotojų, individualioji įmonė, kurioje dirba tik savininkas, mažosios bendrijos, kurioje dirba tik MB nariai ir pagal civilinę sutartį samdomas vadovas, ir viešoji įmonė, kuri pagal darbo sutartį neturi samdomų darbuotojų.

Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės, įsigaliojusios nuo vasario 4 d.

Pasikeitė SAV pranešimo teikimo Sodrai tvarka. Tarp esminių pakeitimų – naujų taisyklių praplėtimas, kada reikia pateikti SAV pranešimus ir kada jie gali būti neteikiami.

Taigi, šio pranešimo nebereiks teikti kas mėnesį, jeigu įmokos bus mokamos kas mėnesį nuo MMA, kuri dabar yra 730 Eur. Jei suma bus didesnė ar mažesnė, tai SAV pranešimą teikti reikės kas mėnesį. Taip pat kas mėnesį pranešimą reiks teikti, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, tačiau jas sumoka kas mėnesį (iki einamojo mėnesio paskutinės dienos).

Metinį SAV pranešimą reikės pateikti tuomet, kai „Sodra“ negauna informacijos iš VMI apie draudžiamąsias pajamas, nuo kurių yra mokamos įmokos. Pavyzdžiui, kai individualiosios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos nėra pateikusios duomenų VMI apie su darbo santykiais susijusias pajamas (nuo kurių mokamos įmokos Sodrai), turės pateikti metinį SAV pranešimą.

Metinį pranešima reikės pateikti ir tada, kai savarankiškai dirbantys asmenys deklaruoja pajamas, nuo kurių mokamos įmokos „Sodrai“.

Ligos išmoka už 2 dienas darbdavio lėšomis nuo balandžio 1 d.

Ligos išmoka, kurią moka darbdavys už pirmąsias dvi ligos dienas, mokama, jeigu darbuotojas turi bent 3 mėnesių socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėnesių arba bent 6 mėnesių stažą per 24 mėnesius.

Nuo 2022 m. balandžio 1 dienos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus ligos išmoka bus mokama neatsižvelgiant į darbuotojo ligos socialinio draudimo stažą. Vadinasi, darbininko ligos atveju darbdavys ligos išmoką už pirmąsias 2 dienas skaičiuos ir mokės netikrindamas, ar darbuotojas jau turi reikalingą stažą išmokai gauti. Taip siekiama sumažinti administracinę naštą darbdaviams bei supaprastinti išmokos mokėjimą. Nuo trečiosios dienos iš „Sodros“ lėšų išmoka bus mokama tik tada, jeigu susirgęs asmuo turi reikalaujamą socialinio draudimo stažą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.