Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Spalio mėnesio darbai tvarkantiems ūkio apskaitą

LŽŪKT informacija
2022-10-05

© LŽŪKT nuotr.

Kokius svarbius buhalterinius darbus reikia atlikti spalį? Žvilgterėkite.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.