Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Žemės ūkio veikla: PSD ir VSD įmokos 2023 metais

Džina Jokūbaitienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-01-10

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos priklauso nuo žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydžio (EDV) ir nuo minimalaus mėnesinio atlygio dydžio (MMA). Nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja MMA iki 840 Eur, todėl keičiasi ir įmokų „Sodrai“ dydžiai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Jeigu žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų EDV mažesnis arba lygus 2 ir jie nėra apdrausti sveikatos draudimu (nedirba pagal darbo sutartį, negauna senatvės pensijos ir t. t.), PSD įmoka 2023 m. – 19,57 Eur (840 (MMA) x 2,33 % ). Ją reikėtų mokėti kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jeigu asmenys jau yra apdrausti PSD, įmokų mokėti nereikia.

Jeigu žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4 ir jie nėra apdrausti sveikatos draudimu, PSD įmoka 2023 m. – 58,63 Eur (840 (MMA) x 6,98 % ). Ją reikėtų mokėti kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jeigu asmenys jau yra apdrausti PSD, įmokų mokėti nereikia.

Jeigu žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų EDV lygus arba didesnis nei 4, PSD įmoka 2023 m. – 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumos. Jei minėti asmenys jau yra apdrausti PSD, kas mėnesį įmokų mokėti nereikia. Jei neapdrausti – 2023 m. reikėtų mokėti kas mėnesį 58,63 Eur iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (840 (MMA) x 6,98 %).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad:

 • maksimalus metinis PSD įmokų dydis 2023 m. yra 5 057,06 Eur,
 • už 2022 m. iki 2023 m. gegužės 2 d. reikia apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą,
 • VSD ir PSD įmokų suma negali būti didesnė nei 43 VDU (2023 m. – 72 450,70 Eur) per metus.

PSD įmokų mokėjimas Lietuvoje yra privalomas. Apdraustiesiems valstybė garantuoja nemokamą sveikatos priežiūrą. Asmenys, neturintys PSD, nesumokėjusieji laiku ar sumokėjusieji mažesnes nei priklauso PSD įmokas, bus laikomi neapdraustais privalomuoju sveikatos draudimu ir už gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugas turės susimokėti patys.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Jei žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų EDV mažesnis arba lygus 2, VSD įmokų mokėti nereikia.

Jeigu EDV didesnis nei 2 ir mažesnis nei 4, VSD įmokų mokėti nereikia.

Jeigu EDV lygus arba didesnis nei 4, VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) metinės sumos. Jei pajamos nedeklaruojamos ir asmuo nėra PVM mokėtojas, VSD įmokos dydis skaičiuojamas nuo 12 MMA per metus.

2023 m. VSD įmokų tarifai:

 • 12,52 % (840 (MMA) x 12,52 % - 2023 m. 105,17 Eur);
 • 15,52 % (840 (MMA) x 15,52 % - 2023 m. 130,37 Eur), jei papildomai kaupiama pensijai 3 %.

Už 2022 m. iki 2023 m. gegužės 2 d. reikia apskaičiuoti ir sumokėti VSD ir (ar) PSD sumokėtų ir mokėtinų įmokų skirtumą. Suma, nuo kurios mokamos įmokos, negali būti didesnė nei 43 VDU (2023 m. – 72 450,70 Eur) per metus.

Maksimalus metinis VSD įmokos dydis 2023 m.:

 • 9 070,83 Eur, jei pensijai papildomai nekaupiama,
 • 11 244,35 Eur, jei pensijai papildomai kaupiama ir mokama 3% įmoka.

Įmokų galima nemokėti, jei asmenys:

 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
 • gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • gauna socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensiją iš ES, Europos ekonominės erdvės valstybės narės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
 • yra laisvės atėmimo vietose arba yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • yra sukakę socialinio draudimo senatvės pensijos amžių.

Visos žemės ūkio veikla besiverčiančių asmenų VSD ir PSD įmokos yra mokamos į „Sodros“ nurodytas sąskaitas ir mokamos vienu kodu – 444.

Parengta pagal www.sodra.lt informaciją