Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Ar galiu savo miške iškirsti sausuolius ir ko tam reikia?

2024-04-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Valstybinė miškų tarnyba pastaruoju metu sulaukia miškų savininkų klausimų apie galimybes išsikirsti nudžiūvusius medžius (sausuolius). Žmonės teiraujasi, kur kreiptis ir kokių dokumentų ar suderinimų tam reikia.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Iškirsti sausuolius ar vėjavartas savo miške, be abejo, galima. Jeigu ketinate juos kirsti atrankiniais sanitariniais kirtimais ir medieną naudoti savo reikmėms, tai, pagal Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20.2 papunktį, tam netgi neprivaloma gauti leidimą kirsti mišką.

Tačiau, jei šiais kirtimais iškirstą medieną ketinate parduoti, tuomet leidimą privalote gauti. Taip pat leidimą privalote gauti jeigu sausuolius ketinate kirsti plynuoju sanitariniu kirtimu. Tokiu atveju reikia kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl plynųjų sanitarinių miško kirtimų tikslingumo įvertinimo Jūsų miške.

Norėdamas gauti leidimą kirsti mišką ar pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, miško savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi elektroniniu būdu, naudodamasis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (ALIS), pateikti paraišką. Kartu su paraiška reikia pateikti ir biržės atrėžimo dokumentus (pasirašytus biržės rėžėjo el. parašu) bei kitus susijusius dokumentus.

Atkreiptinas dėmesys, kad be leidimo ar suderinto pranešimo galima vykdyti tik:

  • jaunuolynų ugdymo kirtimus,
  • atrankinius sanitarinius kirtimus (kai kertami tik sausuoliai ar vėjavartos),
  • kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti

ir tik atvejais, kai neketinama medienos parduoti.

Valstybinės miškų tarnybos informacija