Kovo 22 d., trečiadienis | 23

Ar viską žinome apie ekologinio ūkio sėklas?

Rugilė Stadalnykaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro augalininkystės konsultantė
2021-08-11

Ar viską žinome apie tai, kokią sėklą galima naudoti ekologinės gamybos ūkiuose?

Pasak VšĮ „Ekoagros“ direktorės Virginijos Lukšienės, šiemet ekologinės gamybos plotai sudaro 256 tūkst. ha, o tai 28 tūkst. ha daugiau nei pernai. Lietuva Europos Sąjungos žaliojo kurso kontekste įsipareigojusi dvigubai padidinti ekologinės gamybos plotus, lyginant su 2020 metais. Todėl nenuostabu, kad vis daugiau ūkininkų renkasi ekologinio ūkininkavimo kelią. Šiemet prašančių sertifikuoti ūkio subjektų iš viso 2554, o tai 355 daugiau, lyginant su praėjusiais metais.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Ekologiniame ūkyje sėjomaina yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri be didelių investicijų leidžia kontroliuoti ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimą laukuose. Todėl dėliojantis sėjomainą verta nepamiršti, kad pagal patvirtintas ekologinio žemės ūkio taisykles tokios pat rūšies javai (išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus) tame pat sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip dvejus metus iš eilės, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad žieminiai ir vasariniai javai laikomi ta pačia rūšimi (nuoroda į ekologinio ūkininkavimo taisykles).

Kokią sėklą leidžiama naudoti?

Ekologinės gamybos ūkiuose leidžiama naudoti sėklą, užaugintą savo valdos plotuose, kurie sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus. Norint ūkyje sėti naujai įsigytą sėklą, nereikia pamiršti, kad ji turi atitikti dauginamajai medžiagai ir sėklai nustatytus teisės aktų reikalavimus ir turėti ekologiškumą patvirtinantį sertifikatą. Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazėje galima rasti visą reikiamą informaciją apie šiuo metu esamą ekologiškai užaugintų sėklų pasiūlą.

Ar galima naudoti neekologišką sėklą?

Neturint galimybės įsigyti sertifikuotos ekologiškos sėklos, kuri atitinka dauginamajai medžiagai keliamus reikalavimus, galima raštu pateikti prašymą VšĮ „Ekoagros“ dėl leidimo išdavimo naudoti neekologiškai užaugintą sėklą. Teikiant prašymą, reikia užpildyti F-088 prašymo formą. Pildant prašymą, svarbu nurodyti veislę, sėklos kategoriją, iš kur įsigyta, jos kiekį kilogramais ir medžiagos, jei sėkla buvo kažkuo apdorota, pavadinimą.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą sėti sėklą arba motyvuotą atsisakymą, kodėl negali jo išduoti. Tokie leidimai išduodami tik vienam sezonui einamaisiais metais, o tai reiškia, kad kaskart norint sėti neekologišką sėklą reikia gauti leidimą (daugiau informacijos www.ekoagros.lt).Ūkininkai rudens sėjai prašymus dėl leidimo išdavimo gali teikti nuo liepos 1 d. iki sėjos pabaigos.

Leidimo atskirai prašyti nereikia sertifikavimo įstaigos bendrame leidime išvardintų neekologinei sėklai bei sertifikuotoms sėkloms augalų rūšių, kurios įrašytos į 2002 m. birželio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 218 su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais (nuoroda į sąrašą arba kita).

Apibendrinant galima išskirti keturis punktus, kokią sėklą leidžiama sėti:

  1. Užaugintą savo ekologinės gamybos ūkyje.
  2. Ekologišką (turėti ekoūkio sertifikatą) sertifikuotą sėklą (VAT prie ŽUM sėklos sertifikatas).
  3. Neekologišką sertifikuotą sėklą (VAT prie ŽUM sėklos sertifikatas ir bendras VšĮ „Ekoagros“ leidimas).
  4. Neekologišką sertifikuotą sėklą (VAT prie ŽUM sėklos sertifikatas ir individualus leidimas).

Kokios sankcijos taikomos?

Jei sertifikavimo įstaiga nustato, kad ūkio laukuose naudota sėkla neatitinka dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų, įvardijama, kad jame nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų. Kai neatitiktis nustatoma pirmą kartą, ūkiui taikomas griežtas įspėjimas, o produkcija sertifikuojama kaip ekologinės gamybos. Jei ūkyje neatitiktis nustatoma antrą kartą ar esant kitiems pasikartojimams, sertifikuojant laukuose įvardijami auginami augalai, o produktai, gauti iš šių laukų, nesertifikuojami kaip ekologinės gamybos. Daugiau informacijos apie taikomas neatitiktis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.