Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Atnaujinti erdvinių duomenų rinkiniai

2024-02-20

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2023 m. atnaujino 17 erdvinių duomenų rinkinių – M1:50 000 ir M1:250 00 georeferencinius erdvinių duomenų rinkinius, geografinių vietovardžių duomenų rinkinius. Taip pat atnaujino Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinį Dirv_DR10LT pateikdama perskaičiuotus Lietuvos žemės našumo balus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Erdvinių duomenų rinkinys – susistemintų ir metodiškai sutvarkytų erdvinių duomenų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai apibūdina konkrečią vietą arba geografinę vietovę, visuma.

Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai plačiai naudojami kasdieniame gyvenime, taip pat kuriant ir tvarkant valstybės kadastrus ir registrus, vykdant žemėtvarkos planavimo darbus, karyboje, transporto srautų organizavime, logistikos planavime, įvairių krizių valdyme ir kt.

Erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai naudotojams teikiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (LEIP) www.geoportal.lt.

Pagrindiniai duomenų rinkinių ir žemėlapių naudotojai yra valstybinės įstaigos ir įmonės bei juridiniai asmenys: Nacionalinė mokėjimo agentūra, VĮ Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės duomenų agentūra, savivaldybės, inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai, įmonės, atliekančios kadastro duomenų nustatymo, geodezijos, kartografijos ir projektavimo darbus, taip pat fiziniai asmenys, turintys kvalifikacijos pažymėjimus.

Atlikus erdvinių duomenų vartotojų apklausą nustatyta, kad net 79 proc. naudotojų erdvinių duomenų rinkinių kokybę vertina labai gerai.

Geodezinio pagrindo tvarkymas

Pernai NŽT taip pat atliko Lietuvos sienos kartografavimo darbus. Buvo atnaujinta dalis LR teritorijos pasienio ruožo kartografinės medžiagos, vykdyti valstybės sienos ženklų geodeziniai ir kartografiniai darbai, valstybės sienos linijos padėties inventorizacija, hidrografijos objektų krantų pokyčių analizė.

Be to, 2023 m. NŽT vykdė valstybinio geodezinio pagrindo tikslinimo darbus. Valstybinio geodezinio pagrindo duomenys yra kaupiami Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinyje GPDR. GPDR sudaro duomenys (daugiau kaip 40 000 geodezinių punktų) apie Lietuvos valstybinio GPS nulinės, pirmosios, antrosios ir trečiosios klasių tinklo punktus; LitPOS tinklo punktus; Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos, antros, trečios klasių tinklo punktus; Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasių tinklų punktus; gravimetrinės nuotraukos duomenis ir metaduomenis; geoido modelio LIT20G duomenis.

Praėjusiais metais buvo organizuoti ir gravimetrinių matavimų Baltijos jūros šelfe bei Kuršių mariose (Lietuvos vandenyse) darbai. Vykdant šiuos darbus, 1620 km ilgio linijose atliktas gravimetrinių matavimų taškų žymėjimas ir jų geodezinių koordinačių, elipsoidinių ir normalinių LAS07 aukščių bei GPNS ir batimetriniais matavimais gylių nustatymo darbai.

2023 m. buvo patikslinta 450 km Lietuvos valstybinio vertikaliojo pirmos klasės tinklo.

NŽT informacija