Vasario 23 d., penktadienis | 24

Atsiskaitymo tvarka, kai ūkininkas prekiauja savo užaugintomis daržovėmis

Ieva Morkūnienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-03-24

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Labai dažnai ūkininkai savo užaugintas daržoves parduoda fiziniams asmenims. Kada ūkininkas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ar išduoti pinigų priėmimo kvitą, o kokiomis sąlygomis to daryti nereikalaujama?

Lietuvos vyriausybės nutarime (žr. 2002-08-13 LRV nutarimas nr.1283) nurodoma, jog prekiaujant patalpose turi būti įrengti kasos aparatai, o kiekvienam pirkėjui išduodamas pinigų priėmimo kvitas. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti ta pati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama. Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta yra saugoma penkerius metus.

Kai ūkininkas prekybą vykdo ne įrengtose patalpose, o lauko (gatvės prekyvietėse ir t. t.) prekybos vietose ir yra atsiskaitoma grynaisiais, kasos aparato naudoti nereikalaujama, tačiau asmens reikalavimu sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą ūkininkas turi išrašyti. Nereikalaujama ir kai prekiaujama asmeniniame ūkyje išaugintomis daržovėmis, tačiau prekiautojas prekybos vietoje turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą.

Ar ūkininkas prekybą vykdo uždarose patalpose, ar lauko sąlygomis, klientui pareikalavus išrašoma PVM sąskaita faktūra. Taip pat tam pačiam pirkėjui galima išrašyti bendrą PVM sąskaitą faktūrą už visas per mėnesį parduotas prekes.

Jeigu ūkininkas pardavė savo daržoves ir jų vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 eurų, gali būti išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra (žr. 2002-05-29 d. LRV. nutarimas nr.780), kurioje turi būti nurodyta:

1) PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

2) PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;

3) prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

4) prekių tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo);

5) prekių pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;

6) tiekiamų prekių pavadinimas;

7) tiekiamų prekių, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

8) PVM tarifas;

9) PVM suma nacionaline valiuta.

Šios tvarkos privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis ūkine komercine veikla ir parduoda prekes arba teikia paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis.