Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

AAP naudotojams: kada administracinė atsakomybė ūkininkui (ne) taikoma

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2022-05-11

© LŽŪKT nuotr.

Kaip ir kasmet, Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojai vyksta į ūkius tikrinti, kaip laikomasi augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų. Ką reikėtų žinoti šiemet?

Pasak Valstybinės augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus vadovo Dariaus Baškio, jei patikrinimo metu augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale bus rasta netikslumų ar klaidų, trūks įrašų, ūkininkas neturės augalų apsaugos produktų naudojimo įrangos ar augalų apsaugos pažymėjimo, kurio galiojimo terminas pasibaigęs ne anksčiau kaip prieš 3 mėn., nuobauda nebus skirta, tačiau žmogus turės raštu argumentuotai išdėstyti reikalavimų pažeidimų priežastis.

Be to, visi rasti neatitikimai turės būti ištaisyti per Augalininkystės tarnybos duotą terminą. Pateikti užpildytą augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ar patikslinti žurnalo įrašus bus galima per 5kalendorines dienas, o įrangos, naudojamos augalų apsaugos produktams purkšti, techninę apžiūrą atlikti per 15 kalendorinių dienų.

Administracinė atsakomybė ūkininkui taip pat nebus taikoma, jeigu tikrinimo metu bus nustatyta, kad augalų apsaugos pažymėjimo galiojimo terminas pasibaigęs ne daugiau kaip prieš 3 mėn.

Visgi, jei patikrinimų metu bus nustatyta, kad augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas nepildomas, o įrašai nesaugomi 3 metus, nėra apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos ar augalų apsaugos pažymėjimo arba jų galiojimo terminas jau pasibaigęs daugiau kaip prieš 3 mėn., nuobauda bus taikoma nedelsiant.

D. Bakšys taip pat pažymėjo, kad augalų apsaugos produktų naudotojai, kurie teikia duomenis apie šių produktų panaudojimą į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, planuojant kasmetines patikras bus priskiriami prie mažiau rizikingų ir sulauks mažiau tarnybos dėmesio. Į šią sistemą jau dabar informaciją teikia nemažai pažangių ūkių.

„Planuojant metinius ūkių patikrinimus bus atsižvelgta į tai, ar minėtoje sistemoje pateikta informacija apie naudojamus augalų apsaugos produktus yra tinkama“, – sako specialistas, tikindamas, kad pareigingi ūkininkai bus tikrinami rečiau.