Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Aktualu: įsėlio ir posėlio išlaikymas

LŽŪKT informacija
2022-09-12

© LŽŪKT nuotr.
Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Nesilaikantys žalinimo reikalavimų ūkininkai gali netekti dalies išmokų sumos, teigiama Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pranešime. Kokius reikalavimus svarbu įvykdyti?

Pasak NMA, žalinimo išmoka yra skiriama visiems pareiškėjams, kurie laikosi trijų pagrindinių žalinimo reikalavimų – pasėlių įvairinimo, EASV išskyrimo ir turimų daugiamečių pievų ir ganyklų plotų išlaikymo. Posėlio arba žolinio įsėlio 1 m2 atitinka 0,3 m2 EASV ploto.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Apie įsėlį

Įsėlis, įsėtas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d. – liepos 1 d., įsėjant žolinius (klasifikatoriaus III grupės arba kodu GPŽ deklaruojamus) augalus, turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.

Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu[email protected]ar telefonu per mobiliąją programėlę „NMA agro“ informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Apie posėlį

Posėlis, pasėtas po ankstyvųjų bulvių, daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo liepos 1 d. – rugsėjo 1 d., sėjant sėklų mišinį, susidedantį bent iš dviejų rūšių augalų, turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 27 d.

Posėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar per „NMA agro“ mobiliąją programėlę informuoja NMA apie sėją, nurodydamas valdos numerį, KŽS ir lauko numerius, tikslią sėjos data, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas.

Jei pareiškėjas ketina auginti posėlį sėdamas žieminių augalų sėklas, paraiškoje jis privalo nurodyti posėlių rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP) ir papildomai pasirinkti žieminio augalo kodą iš klasifikatoriaus, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą NMA, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d.

Svarbu žinoti

Svarbu, jog kitais metais deklaruoto posėlio vietoje auginant tos pačios rūšies žieminius augalus praėjusiais metais posėlio plotas yra nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

Taip pat įsėlis ir posėlis negali būti naudojami ganyti ar derliui auginti. Taip pat nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba nurodytais posėlio ir įsėlio išlaikymo laikotarpiais draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

Pareiškėjai, siekiantys atitikti EASV reikalavimus plotuose, kuriuose deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje, nuėmę derlių privalo minėtus plotus apsėti iki lapkričio 1 d. arba palikti minėtų augalų ražienas bent iki gruodžio 1 d. Ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas taip, kad ražienos išliktų matomos.

Pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciją