Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Aktualūs klausimai ir Augalininkystės tarnybos specialistų atsakymai

LŽŪKT informacija
2022-06-27

© LŽŪKT nuotr.
Valstybinė augalininkystės tarnyba pateikia atsakymus į viešosios nuotolinės konsultacijos metu gautus klausimus iš ūkio subjektų. Galbūt atsakymai pravers ir jums.

Pirmas klausimas susijęs su tokia ūkio situacija: iš pradžių buvo suplanuotas rapsų purškimas su mikroelementais ir insekticidu, tačiau tądien neaptikus kenkėjų, nuspręsta preparato kenkėjams naikinti nebenaudoti. Tądien laukas purkštas tik su mikroelementais, todėl purškimas žurnale neregistruotas. Tačiau sušilus orui, jau kitą dieną, pasirodė kenkėjai, kuriuos norėčiau nupurkšti insekticidu, bet purškimas jau kitą dieną, t. y. mažiau nei po 2 kalendorinių dienų, kada pranašauja nepalankų purškimams orą. Kaip tada registruoti purškimą? Gal nebenaudoti insekticido išvis ar registruoti purškimą anksčiau nei prieš 2 kalendorines dienas?

Vadovaujantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), turite laikytis nustatytos tvarkos dėl informavimo apie žydinčių augalų purškimus per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS). Apie planuojamus žydinčių augalų purškimo augalų apsaugos produktais darbus privaloma pranešti ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas prisijungus prie PPIS. Dviejų kalendorinių dienų laikotarpis nustatytas todėl, kad bičių laikytojai galėtų tinkamai pasiruošti apsaugoti bites. Kaip jau supratote, atlikti purškimą anksčiau nei pranešta per PPIS negalima. Jei planuojamo purškimo dėl susiklosčiusių meteorologinių sąlygų atlikti neįmanoma, būtina kuo skubiau per PPIS paskelbti informaciją apie tai, kad numatyti augalų apsaugos produktais purškimo darbai atšaukiami. Taisykles galima rasti čia.

Ar galite taisyklėse apibrėžti kiek purškimams skirtų dienų galima registruoti PPIS sistemoje, nes būna, kad ūkininkai visų laukų purškimui skirtą laiką registruoja savaitės terminui, o purškimus atlieka per vieną ar dvi naktis?

Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatytas reikalavimas įvardyti apdorojimo (purškimo) datą. Neturėtų būti nurodomas periodas, t. y. kelios dienos ar net savaitė, nes bičių laikytojai turi žinoti konkrečią pasėlių augalų apsaugos produktais purškimo datą, kad spėtų apsaugoti bites.

Gal Lietuvoje yra bičių šeimų apskaita, nes būtų įdomu sužinoti jų daugėja ar mažėja?

Augalininkystės tarnyba neatsakinga už bičių šeimų apskaitą, todėl tokių duomenų neturi. Bitynai registruojami Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamoje informacinėje sistemoje.

PPIS sistemoje nepavyksta užpildyti 2022 m. tręšiamųjų produktų žurnalo, gal žinote kodėl?

Mūsų žiniomis, sistema veikia ir tręšiamųjų produktų naudojimo žurnalą pildyti PPIS ūkininkams yra leidžiama. Jei prie sistemos prisijungti nepavyksta, prašome kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, kuris atsakingas už PPIS administravimą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainėje yra išsami prisijungimo ir naudojimosi sistema video instrukcija.

Ar reikia pildyti trąšų žurnalą, kai ūkininkas deklaruoja mažiau nei 10 ha žemės ir dalis jos – šiltnamiai?

Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ha ir daugiau, o tręšiantiems gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenais – ir nuo 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų. Todėl, jei ūkininkas deklaruoja mažiau nei 10 ha žemės ir tręšimui nenaudoja gyvūninės kilmės ar medienos kuro pelenus, jam tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašas netaikomas. Tačiau ūkininkas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymu ir tręšimui naudoti tik į Identifikavimo sąrašą įtrauktus tręšiamuosius produktus arba EB trąšas įtrauktas į Reglamento Nr. 2003/2003 I priedą. Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad tręšiamieji produktai į rinką pateikiami su naudojimo instrukcijomis ir tręšimo rekomendacijomis, kuriomis ūkininkas privalo vadovautis. Aprašą galima rasti čia.

Konsultacijos metu Augalininkystės tarnybos specialistai pristatė aktualias 2022 metų sezono temas. Jei įdomu, žvilgterėkite.

Pagrindiniai reikalavimai augalų apsaugos produktų naudotojams

Purškimas iš oro (lėktuvais, dronais)

Pagrindiniai reikalavimai tręšiamųjų produktų naudotojams

Tręšiamųjų produktų ženklinimo reikalavimai

Bulvių augintojų ir prekiautojų registracija LR fitosanitariniame registre

Dėl smaragdinių uosiavabalių potencialios grėsmės Lietuvai

Pagal VAT informaciją