Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Aktualūs žemdirbių klausimai – VAT specialistų atsakymai

2023-06-21

© Asociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Tikimės, kad atsakymai bus naudingi ne tik klausėjams, bet ir visiems žemę dirbantiems žmonėms, rašoma Augalininkystės tarnybos pranešime.

Ar reikia Trąšų apskaitos žurnalą pildyti ne tik Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS), bet ir popierinėje formoje, jeigu žurnalas yra pildomas?

Ūkininkai, naudojantys mineralines (neorganines) trąšas, turi pildyti Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą, kurį galima pildyti popieriuje arba elektroninėje formoje. Jeigu Trąšų apskaitos žurnalas yra pildomas PPIS, tuomet trąšų naudojimo apskaitos duomenis perkelti į popierinę formą neprivaloma.

Prašau paaiškinti šį sakinį: „Kai yra 2 proc. ar didesnis nuolydis į vandens telkinius ir melioracijos griovius, prie jų privaloma įrengti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais. Tai veiksmingai padeda sumažinti AAP nutekėjimą į vandens telkinius.“ Apie ką čia kalbama – apie lauko ar apie griovio / melioracijos kanalo nuolydį?

Šiame sakinyje lauko nuolydis nurodytas į vandens telkinius ar melioracijos griovius. Kai jis yra, purškiami augalų apsaugos produktai gali nutekėti į vandens telkinius.

Kiek metrų mažiau, kai purškimo dulksna mažesnė, atitinkamai mažėja ir apsaugos zona? Ar ūkininkai, naudodami specialią įrangą, kuri mažina purškimo dulksną, gali palikti mažesnes apsaugos zonas iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ar iki ne žemės ūkio paskirties žemės?

Atsakant į Jūsų klausimą apie mažesnes zonas iki vandens telkinių ar iki ne žemės ūkio paskirties žemės informuojame, kad rizikos vertinimo metu apsaugos zonos, skirtos apsaugoti vandens organizmus, netikslinius nariuotakojus (vabalai, vorai, vabzdžiai, erkės ir kt.) ir netikslinius augalus (augalai augantys šalia purškiamo lauko) yra nustatomos, naudojant numatomas veikliųjų medžiagų koncentracijas aplinkoje ir ištirtas šių medžiagų toksiškumo vertes organizmams. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį vandens organizmams, netiksliniams augalams ir netiksliniams nariuotakojams, jei reikia, gali būti naudojama augalų apsaugos produktų dulksną mažinanti įranga derinant su atitinkamomis apsaugos zonomis. Apsaugos zonos gali būti mažinamos, jeigu purškimo dulksna sumažėja 50 proc., 75 proc. ir 90 proc.

Konkrečios apsaugos zonos yra nurodytos augalų apsaugos produktų etiketėse.

Pateikiame pavyzdžių:

„Delarto forte“ (fungicidas). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną.

„Balaya“ (fungicidas). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 1 metro apsaugos zoną.

„Cayunis“ (fungicidas). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, arba naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais.

Maister power“(herbicidas). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną arba naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir išlaikyti 1 metro apsaugos zoną.

Ar šiais metais rinkoje atsiras naujų augalų apsaugos produktų (toliau – AAP)?

Augalininkystės tarnyba šiais metais įregistravo 2 naujus AAP, skirtus mažais plotais auginamų augalų apsaugai ir kurių veikliosios medžiagos, geležies pirofosfato, dar nebuvo Lietuvos rinkoje prekiaujamuose AAP.

  • Vitrol GB yra moliuskocidas, skirtas apsaugoti braškėms ir kitiems uogakrūmiams, serenčiams, melsvėms ir kitiems dekoratyviniams augalams, auginamiems lauke, šiltnamyje ir tuneliuose nuo šliužų ir sraigių daromos žalos. Produktas skirtas naudoti sodininkams ir daržininkams mėgėjams.
  • Vitrol GB Pro yra moliuskocidas, skirtas naudoti profesionalams. Šis produktas apsaugo nuo šliužų ir sraigių javų, rapsų ir kitų aliejinių augalų pasėlius, braškes, uogakrūmius, serenčių, melsves ir kitus dekoratyvinius augalus, auginamus šiltnamyje, tunelyje ar lauke.

Geležies pirofosfatas yra įtrauktas į Komisijos reglamento (EB) Nr. 2021/1165 I priedą ir AAP savo sudėtyje turintys šią veikliąją medžiagą gali būti naudojami ekologinėje žemdirbystėje.

Šiais metais išplėstas ir Naturalis, kurio veiklioji medžiaga Beauveria bassiana padermė ATCC 74040, naudojimas. Naturalis yra biologinis insekticidas – akaricidas. Jis buvo skirtas profesionaliems naudotojams kontroliuoti baltasparnius, tripsus, voratinklines erkutes ir amarus daržovėse, braškėse, gėlėse ir dekoratyviniuose augaluose, auginamuose šiltnamyje.

Informacija apie šiuos ir kitus registruotus augalų apsaugos produktus galite rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija