Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Apdraudusiems pasėlius: SPI reikšmės stichinei sausrai ir ilgalaikiam lietui fiksuoti

LŽŪKT informacija
2019-04-23

NAUJIENA! Informacinėje sistemoje IKMIS skelbiamos standartizuoto kritulių indekso (SPI) reikšmės, taikomos apdraudusiems žemės ūkio pasėlius nuo stichinės sausros ir ilgalaikio lietaus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Standartizuotas kritulių indeksas (SPI) Europoje yra pagrindinis įrankis meteorologinei sausrai identifikuoti.

SPI vertės gali būti aiškinamos kaip standartinių nuokrypių, kuriais pastebėta anomalija skiriasi nuo ilgalaikio kritulių vidurkio, skaičius. Naudojant mėnesinius kritulių įvesties duomenis, gali būti apskaičiuotas skirtingų laikotarpių SPI (1–36 mėn.). SPI reikšmės klasifikuojamos pagal neigiamas ir teigiamas skaitines reikšmes, kurios atitinkamai reiškia sausringus ir drėgnus laikotarpius.

SPI (standartizuoto kritulių indekso) reikšmių interpretacija

Web-nuotrauka

Pasėlių draudimo bendrovės „Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialo „VH Lietuva“ (veikiančio Lietuvoje) informacija draudžiantiems pasėlius nuo ilgalaikio lietaus bei stichinės sausros reiškinių

Ilgalaikiu lietumi laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių perteklius, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 1 (pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos nuostatus). SPI 1 indeksas apskaičiuojamas vieno mėnesio laikotarpiui toje savivaldybėje, kurioje auga apdrausti pasėliai.

Ilgalaikis lietus identifikuojamas, kai savivaldybėje nustatyta „SPI 1“ vertė draudiko atsakomybės laikotarpio metu viršija +2 vienetus.

Stichine sausra laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių trūkumas, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 2 (pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos nuostatus). SPI 2 indeksas apskaičiuojamas dviejų mėnesių laikotarpiui toje savivaldybėje, kurioje auga apdrausti pasėliai.

Stichinė sausra identifikuojama, kai savivaldybėje nustatyta „SPI 2“ vertė draudiko atsakomybės laikotarpio metu žemesnė ar lygi -1,7 reikšmei.

Savivaldybėje, kurioje auga apdrausti pasėliai, SPI 1 ar SPI 2 reikšmėms pasiekus kritines reikšmes, pasėlius apdraudęs asmuo nedelsdamas (per draudimo sutartyje nurodytą terminą) privalo kreiptis į draudimo bendrovę.

SPI 1 ir SPI 2 reikšmių duomenų teikėjas – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie LR aplinkos ministerijos.