Vasario 23 d., penktadienis | 24

Arimo patriotai minėjo 15 metų veiklos sukaktį

Bendraminčių įkurta, siekianti vieno ir svarbiausio tikslo – visais būdais gerinti arimo kokybę, Lietuvos artojų asociacija (LAA) savo darbus skaičiuoja jau 15 metų. Sausio 25 d. į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) mokymo centrą „Agroakademija“ susirinkę arimo patriotai prisiminė svarbiausius asociacijos istorijos momentus, aptarė nuveiktus darbus ir kalbėjo apie jų tęstinumą. Lietuvos artojų asociacijos prezidentas, LŽŪKT Augalininkystės skyriaus vyresnysis specialistas dr. Alfonsas Malinauskas teigė, kad sėkmingos veiklos variklis pradžioje buvo bendraminčių – tuometinio Lietuvos agronomų sąjungos pirmininko dr. Edvardo Makelio ir jo paties idėja – šalyje atgaivinti artojų varžybas. Jai pritarė ir kiti Lietuvos agronomų sąjungos nariai, ūkininkai, žemės ūkio bendrovių vadovai. Tad graži ir prasminga veikla tęsiama jau 15 metų. Daug gražių padėkos žodžių pasakyta aktyviausiems LAA nariams ir rėmėjams – UAB „Laumetris“ direktoriui Jonui Putnai, LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjui Virginijui Feizai, LŽŪKT direktoriui dr. Edvardui Makeliui, UAB „Dotnuvos projektai“ generaliniam direktoriui dr. Rimantui Dapkui, ASU prof. Rimantui Veličkai ir vyriausiajam respublikinių varžybų teisėjui dr. Vaclovui Bogužui bei visiems arimo vertinimo teisėjams ir jų organizatoriams rajonuose, žiniasklaidos atstovams. Gerosios kokybiško arimo patirties kasmet pasisemiama iš Pasaulio arimo varžybų. LAA dėka šalies ūkininkai jose dalyvauja kasmet nuo 1999 m. Būti geriausiam iš geriausių – tai didelio, atkaklaus ir kruopštaus darbo rezultatas. Jis buvo pasiektas 2008 m. Austrijoje vykusiose Pasaulio arimo varžybose: kretingiškis Kazys Genčius ardamas ražieną vartomu plūgu iškovojo Pasaulio arimo varžybų bronzos medalį. Anot prizininko, „Mes ne prastesni už kitų šalių artojus“. Kviečiame žvilgterėti į vaizdo medžiagą iš Pasaulio arimo varžybų Prancūzijoje (1999 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo) ir Anglijoje (2000 m.) bei užfiksuotas fotoakimirkas Šiaurės Airijoje (2004 m.), Austrijoje (2008 m.), Slovėnija (2009 m.), LAA archyvas

***

Nuo ištakų iki šiol Lietuvos artojų asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbai glaudžiai susiję. Keli faktai:

1. Pirmąsias po Nepriklausomybės paskelbimo, 1998 m., respublikines artojų varžybas suorganizuoti buvo patikėta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai. Tuomet prie organizacinio vairo stojo LŽŪKT direktorius Saulius Cironka, specialistai ir rajonų biurų konsultantai. 2.Drauge su LAA parengtos arimo vertinimo taisyklės, o teisėjauti pakviesti rajonų biuruose dirbantys LŽŪKT technologai – augalininkystės bei inžinerijos konsultantai. 3.2002 m. LŽŪKT parengė mokomąją programą „Inžineriniai ir agronominiai geros kokybės arimo reikalavimai“. 4.Drauge su LAA sukurtas mokomasis videofilmas „Arimo pamokos“, parašyta monografija „Arimo teorija ir praktika“. 5.Visus 20 LŽŪKT veiklos metų buvo siekiama propaguoti gerą arimą šalies rajonuose – LŽŪKT specialistai, konsultantai teisėjauja ir rajoninėse, ir respublikinėse artojų varžybose, dalyvauja komisijose atrenkant geriausiai suartus laukus rudeninio arimo konkurse. Apie arimo subtilybes konsultantai žemdirbius informuoja per lauko dienas, seminarus.

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt