Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Atsakingai naudokime glifosato turinčius augalų apsaugos produktus

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2019-07-23

Siekdama atsakingo augalų apsaugos produktų naudojimo žemės ūkyje, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pradeda stebėti grūdinių ir ankštinių augalų pasėlius, kurie gali būti apdorojami augalų apsaugos produktais prieš derliaus nuėmimą. Tarnyba stebės, kad augalų apsaugos produktai, ypač turintys glifosato, būtų naudojami tik kovai su piktžolėmis pasėliuose, laikantis AAP etiketėje nustatyto termino iki derliaus nuėmimo.

Lietuvoje profesionaliajam naudojimui registruoti 27 herbicidai, sudėtyje turintys veikliosios medžiagos glifosato. Pagrindinė šių herbicidų paskirtis yra daugiamečių ir vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimas. Norint pasėliuose sunaikinti tebežaliuojančias piktžoles, bręstančius javus galima apdoroti glifosato turinčiais herbicidais, tačiau ne vėliau kaip iki pjūties likus 10–14 kalendorinių dienų (priklausomai nuo konkretaus AAP).

Veikliosios medžiagos glifosato turintys herbicidai taip pat registruojami ir neprofesionaliajam naudojimui – jų šiuo metu užregistruota 9. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreaciniuose žemės sklypuose ir teritorijose, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijose nepageidaujamą augaliją galima naikinti tik neprofesionaliajam naudojimui skirtais glifosato turinčiais herbicidais. Be to, apdorojant šiuos plotus AAP, tarp jų ir glifosato turinčiais herbicidais, būtina ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas iki planuojamo purškimo informuoti visuomenę ir ne vėliau kaip dvi valandas iki būsimo purškimo planuojamas purkšti vietas ar sklypus paženklinti tokiu būdu ir tokia įspėjamąja informacija, kaip nurodyta Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, kurias galima rasti čia.

Taip pat primenama, kad AAP registravimas yra labai griežtai reglamentuotas. Todėl visi šiuo metu Lietuvoje registruoti AAP, jeigu jie naudojami pagal paskirtį, laikantis naudojimo reglamento ir naudojant saugos priemones, kurios yra surašytos AAP etiketėje, yra saugūs žmogui ir aplinkai. Tinkamai naudojant AAP, veikliųjų medžiagų likučiai neviršija Europos Sąjungoje nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų.

Tarnyba ragina naudotojus su AAP, sudėtyje turinčiais veikliosios medžiagos glifosato, elgtis itin atsakingai. Dėl AAP naudojimo reikalavimų galima konsultuotis telefonu (8 5) 275 41 82 arba kreiptis el. paštu [email protected].

Visuomenė kviečiama nebūti abejinga ir pranešti apie pastebėtus galimus augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimus Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams, kurių kontaktus pagal aptarnaujamas zonas galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto tinklalapyje www.vatzum.lt, arba kreiptis į centrinį Augalininkystės tarnybos biurą Ozo g. 4A, tel. +370 (5) 2375631, faks. +370 (5) 2730233, el. paštas [email protected].

Taip pat veikia Augalininkystės tarnybos „Pasitikėjimo linija“, kuriai anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu (8 5) 270 80 80.