Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai žalinimo plotuose

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-06-16

© LŽŪKT nuotr.
Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Primename, jog EASV plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

Žalinimo išmoka skiriama kiekvienam pareiškėjui už trijų pagrindinių žalinimo reikalavimų laikymąsi: pasėlių įvairinimą, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) išskyrimą, turimų daugiamečių pievų ir ganyklų plotų išlaikymą.

Augalų apsaugos produktai naudojami augalams ar augaliniams produktams apsaugoti nuo visų kenksmingų organizmų (augalų ligų sukėlėjų, parazitų ir kitų kenkėjų) arba užkirsti kelią tokių organizmų veikimui, veikti augalų gyvybinius procesus, augaliniams produktams konservuoti, nereikalingiems augalams naikinti.

Augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti:

  • pūdymui (išskyrus žaliąjį pūdymą, kuriame vykdoma žemės ūkio gamyba), kurio 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto, – nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.;
  • azotą kaupiantiems augalams, nurodytiems klasifikatoriaus II, III grupėse ir deklaruotiniems kodu BMI, kurių 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto, – visą augalų vegetacijos laikotarpį, t. y. nuo sėjos iki derliaus nuėmimo;
  • posėliui arba žoliniam įsėliui, kurio 1 m2 atitinka 0,3 m2 EASV ploto, – nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba posėlio ir įsėlio išlaikymo laikotarpiais.

Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama.

Primename, jog Žemės ūkio veiklos valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų turi laikytis žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Taip pat šie reikalavimai aktualūs pareiškėjams pagal kai kuriais miškų priemones.