Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Auginantiems pluoštines kanapes: mažiau biurokratizmo, daugiau atsakomybės produkcijos kokybei

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2018-02-27

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujajame Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos apraše atsirado naujų nuostatų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Visų pirma, augintojų patogumui ilgėja terminas, per kurį privaloma pateikti informaciją apie numatomas auginti pluoštines kanapes. Nuo šiol pluoštinių kanapių augintojai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas (buvo per tris darbo dienas) nuo pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo dienos privalo Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pateikti pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes.

Taip pat naujoje tvarkoje numatyta, kad pluoštinių kanapų augintojai galės panaudoti nuo sėjos pernai likusią sertifikuotą sėklą, kurios pakuočių ženklinimas nėra pažeistas, o daigumas atitinka minimalius reikalavimus (75 proc.). Sėklos mėginius daigumo tyrimui atlikti, pluoštinių kanapių augintojų prašymu, paims tarnybos specialistai. Atlikus tyrimus, pluoštinių kanapių augintojams bus išduodamos Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės pažymos.

„Keisdami tvarką atsižvelgėme į pluoštinių kanapių augintojų pastebėjimus dėl pluoštinių kanapių sėklos daigumo, kurio galiojimo laikas yra vieneri metai, patikrinimo. Tikimės, kad šis sprendimas padės pluoštinių kanapių augintojams mažinti sąnaudas ir drąsiau planuoti sėklų pirkimą nesibaiminant dėl galimų nuostolių“, – sako Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Siekiant sumažinti administracinę naštą pluoštinių kanapių augintojams, panaikinti Išaugintų ir tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų registracijos ir Pluoštinių kanapių (augintų sodininkystės tikslais) produktų registracijos žurnalai, o visą reikalingą informaciją pluoštinių kanapių augintojai ir tiekėjai galės nurodyti viename Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnale, kurio kopiją kasmet iki liepos 30 d. turės pateikti Augalininkystės tarnybai.

Pasak S. Fedotovo, biurokratinių reikalavimų mažėja, tačiau didėja reikalavimai auginamos produkcijos kokybei. Nauji reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams taip pat yra susiję su siekiu užkirsti kelią neregistruotų pluoštinių kanapių veislių ir kokybės reikalavimų neatitinkančios sėklos sėjimui ir auginimui bei užtikrinti, kad vartotojai įsigytų kokybiškus pluoštinių kanapių produktus.

Nuo šių metų įteisinta pluoštinių kanapių pasėlių ir pluoštinių kanapių produktų sunaikinimo tvarka. Jeigu Augalininkystės tarnyba, vykdydama pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą nustatys, kad augintojas augina kanapes, kurių veislės, nėra paskelbtos Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge ar sėja sertifikavimo proceso nepraėjusią pluoštinių kanapių sėklą, galės ne tik taikyti Administracinių nusižengimų kodekse numatytas pinigines baudas, bet ir nurodyti augintojui sunaikinti pluoštinių kanapių pasėlius. Sąraše nesančios kanapių veislės nėra ištirtos ir yra didelė tikimybė, kad jose gali būti didesnis leistinas narkotinių medžiagų kiekis. Ši nuostata bus taikoma ir sodininkams, kurie kanapes augina nedideliame plote.

Pluoštinių kanapių produktai taip pat gali būti sunaikinti, jeigu pluoštinių kanapių produktų tiekėjai, kurie tieks rinkai pluoštinių kanapių produktus, gautus iš Lietuvoje išaugintų pluoštinių kanapių, ar juos importuos iš trečiųjų šalių, nepateiks atsakingosios institucijos pažymos, kuri įrodo, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose tetrahidrokanabinolio (THC) kiekis neviršija 0,2 proc.

Tiesa, pernai pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą vykdanti Augalininkystės tarnyba, kaip ir kasmet, atliko mūsų šalyje auginamų pluoštinių kanapių mėginių tyrimą. Buvo paimtas 261 mėginys. Visus juos ištyrus nustatyta, kad nė viename iš jų THC kiekis neviršijo leistinų normų.

2017 metais 154 augintojai deklaravo beveik 2500 ha pluoštinių kanapių (334 laukų), ir tai yra du kartus daugiau nei 2014 m. (tuomet 79 augintojai deklaravo 1069 ha). Iš viso 2017 m. Lietuvoje auginta 13 pluoštinių kanapių veislių.

Norime atkreipti pluoštinių kanapių produktų tiekėjų dėmesį, kad į Augalininkystės tarnybos administruojamą pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą įtraukiami tik pluoštinių kanapių produktų (žaliavinių ar mirkytų kanapių, šiaudelių, sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos) tiekėjai.