Vasario 23 d., penktadienis | 24

Be plano tinkamai tręšti laukus sudėtinga

Kristina Narvidienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės ekspertė
2012-11-25

Gyvenimas nestovi vietoje – keičiasi ne tik augalų auginimo technologijos, bet ir teisingą ūkininkavimą reglamentuojantys teisės aktai. Šiais metais padaryta išimtis ir tręšti skystuoju mėšlu ir srutomis bus galima iki gruodžio 15 dienos. Be tręšimo plano tinkamai panaudoti ūkyje sukauptas organines trąšas sunkiai įmanoma.

Nuo šių metų tręšimo planai privalomi jau ne 100 ha, kaip anksčiau, o 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus mėšlu ir (ar) srutomis laukus tręšiantiems ūkiams. Tręšimo planą privaloma sudaryti kiekvienais metais prieš laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis bei pateikti kontroliuojančiai institucijai jos prašymu. Pateikti privalu ne bet kokį tręšimo planą, bet atitinkantį teisės akte numatytus reikalavimus. Jeigu tręšimo planas bus neteisingas, kontroliuojančios institucijos žemdirbius gali bausti.

Aplinkosaugos reikalavimus atitinkančius tręšimo planus rengia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) rajonų biurų augalininkystės konsultantai. Jiems parengti naudojama nauja, LŽŪKT sukurta, kompiuterinė programa „e-GEBA augalininkystė“. Be to, LŽŪKT yra įsigijusi ArcGis programą, kuria tręšiamų laukų žemėlapiai žemdirbiams suformuojami pagal visus reikalavimus.

Mūsų tręšimo planuose visada įvertinami:

  • ir kituose teisės aktuose nustatyti organinių trąšų naudojimo apribojimai karstiniame regione;
  • vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose;
  • vandens telkinių apsaugos zonose.

Parengtame tręšimo plane pateikiami:

  • tręšiamų laukų žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis;
  • vandenviečių sanitarinėmis apsauginėmis zonomis;
  • vandens paėmimo (kaptažo) įrenginiais.

Be to, augalų mitybai užtikrinti ir planuojamam derliui užauginti apskaičiuojama reikalingų maisto medžiagų visuma (metinė tręšimo norma, vienkartinė tręšimo norma, metinė skleidimo apkrova ir vienkartinė skleidimo apkrova).

„Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas“ – vienas iš aktualiausių dokumentų gyvulių augintojams. Jame nurodyta, kad tręšimo plane turi būti pateikti ne senesni kaip 3 metų dirvožemio tyrimų duomenys apie azoto ir fosforo sankaupas tręšiamuose laukuose. Todėl LŽŪKT specialistai iš tręšiamų laukų paima dirvožemio ėminius ir sudarydami tręšimo planą vadovaujasi gautais tyrimų rezultatais. Mėnesiui sudaromas tręšimo kalendorinis tvarkaraštis, numatoma, kiek bus panaudota mėšlo ir srutų.

Svarbu ir tai, kad žemdirbys LŽŪKT parengtame tręšimo plane ras informacijos apie pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus tręšiant mėšlu ir (ar) srutomis. Artėjant šaltajam metų laikotarpiui, primename:

  • draudžiama mėšlą, srutas skleisti nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 dienos;
  • šiais metais tręšti skystuoju mėšlu ir srutomis bus galima iki gruodžio 15 dienos.;
  • negalima tręšti ir įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės, nors kalendorinio draudimo laikotarpis dar neprasidėjęs ar jau pasibaigęs.

Apribojimų yra ir vasaros laikotarpiu – draudžiama mėšlą, srutas skleisti nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus tręšiant pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai.

Tręšimo plane primenama, kad paskleistas ant dirvos paviršiaus tirštasis ir skystasis mėšlas turi būti įterptas ne vėliau kaip per 24 valandas. Šis reikalavimas netaikomas tik pasėliams, pievoms ir ganykloms. Taip pat svarbu žinoti, kad skystąjį mėšlą ir srutas draudžiama skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės – be seniūno sutikimo.

Nuo 2012 m. rugsėjo 15 d. įsigaliojo draudimas tręšti arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų. Primename, kad paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose draudžiama skleisti ne tik organines, bet ir mineralines trąšas.

Neleiskite, kad dėl nežinojimo ar netyčinio pažeidimo nukentėtų Jūsų ūkis. Laiku kreipkitės į savo rajono LŽŪKT augalininkystės konsultantus.