Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Beicuotų vasarinių rapsų sėklų laukus ūkininkai privalo pažymėti kuo greičiau

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2018-05-09

Praeitais metais dėl prastų meteorologinių sąlygų sumažėjo žieminiais javais apsėtų plotų, todėl tikimasi, kad šiemet padaugės vasarinių rapsų pasėlių. Vasariniams rapsams ankstyvojoje augimo stadijoje ypač daug žalos padaro spragės. Tačiau jų naudojimą Europos Komisija dėl didelio pavojaus bitėms ir kitiems vabzdžiams nuo 2013 m. uždraudė. Tiesa, atsižvelgiant į ūkininkų prašymus, kadangi nėra efektyvios alternatyvos vasarinių rapsų beicavimui, išimties tvarka 2018 m. buvo leista sėti neonikotinoidų grupės beicais Modesto ir Cruiser OSR apdorotą vasarinių rapsų sėklą, griežtai kontroliuojant jos naudojimą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pagrindinis reikalavimas: vasarinių rapsų augintojai, įsigiję minėtais beicais apdorotą sėklą, privalo per Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) tvarkomą Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) prieš dvi kalendorines dienas pateikti informaciją apie beicuota vasarinių rapsų sėkla planuojamus apsėti laukus. Žemdirbius, kurie jau pasėjo vasarinius rapsus, bet nesuskubo pateikti duomenų į PPIS, raginame tą padaryti nedelsiant. Instrukciją, kaip prisijungti prie PPIS galite rasti čia.

Bitynus užregistravę bitininkai gauna pranešimus į mobiliuosius įrenginius apie 2,5 km atstumu esančius laukus, kuriuose sėjama neonikotinoidais apdorota vasarinių rapsų sėkla. Be to, visi laukai, apie kuriuos pranešta į PPIS, automatiškai pažymimi ŽŪIKVC tvarkomuose, viešai internete prieinamuose žemėlapiuose. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad informacija apie neonikotinoidais beicuota sėkla apsėtus žemės sklypus pasiektų bitininkus, ir jie galėtų apsaugoti savo augintines nuo galimo nepageidaujamo poveikio rapsams žydint.

Žemdirbius, sėjančius neonikotinaidais beicuotus rapsus, raginame laikytis ir kitų reikalavimų, padedančių apsaugoti laukinius paukščius, gyvūnus, bites ir kitus naudingus vabzdžius apdulkintojus nuo neigiamo šių produktų poveikio:

  • nesėti beicuotų sėklų bičių maitinimosi metu, jeigu šalia apsėjamo lauko yra žydinčių augalų;
  • sėti jas sėjamosiomis, kurios yra sandarios, gerai įterpia sėklas į dirvą ir neleidžia susidaryti beico dulkių debesims;
  • nenaudoti pneumatinių sėjamųjų, išskyrus tas, kurių oro sistema nukreipta į dirvą, sėklas į dirvą įterpti tokiu būdu, kad būtų išvengta beicuotos sėklos dulkių patekimo ant gretimų laukų ir šalia augančių augalų,
  • beicuotas sėklas įterpti į dirvą taip, kad jų neliktų dirvos paviršiuje, ypač atkreipti dėmesį į tinkamą įterpimą galulaukėse;
  • saugiai pašalinti pabirusias beicuotas sėklas.

Artėjant masinio pasėlių purškimo augalų apsaugos produktais sezonui Valstybinė augalininkystės tarnyba taip pat primena, kad žemdirbiai pagal nustatytą tvarką privalo ne vėliau nei prieš 2 kalendorines dienas pateikti informaciją į PPIS apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais AAP. Taip pat raginame bitininkus užregistruoti savo bitynus ir jų buvimo vietą ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre. Tik užregistravę bitynų vietą bičių laikytojai gaus informaciją apie 2,5 km atstumu nuo bitynų vykdomus žydinčių augalų purškimus ar neonikotinoidais beicuota rapsų sėkla apsėtus laukus.