Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Bitės ir AAP: ką svarbu žinoti bitininkui ir ūkininkui?

LŽŪKT informacija
2022-07-07

© LŽŪKT nuotr.
Atlikę nemažai tyrimų, mokslininkai nustatė, kad daug bičių ir kitų naudingų vabzdžių žūsta dėl intensyvios žemės ūkio veiklos ir augalų apsaugos produktų naudojimo.Puikiai suprasdami, kad be šių nepakeičiamų pagalbininkų apdulkinant žemės ūkio augalus gali įvykti sunkiai pataisomų dalykų, sukurtos bites saugančios taisyklės, kurių privalo laikytis pasėlius purškiantys ūkininkai, rašoma Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Jei bitės išnyktų ...

Daugeliui žydinčių augalų būtinas kryžminis apdulkinimas, kuris be apdulkintojų – žiedadulkes pernešančių vabzdžių – neįmanomas. Nors pasaulyje suskaičiuojama keli tūkstančiai skirtingų apdulkintojų rūšių, bitės laikomos svarbiausiomis: jei šie vabzdžiai išnyktų, apdulkinti daugelį gyvybiškai svarbių augalų būtų sudėtinga.

Europos Komisijos duomenimis, vien tik Europos Sąjungoje apytikriai yra 84 proc. pasėlių rūšių, kurių derlius priklauso nuo apdulkinimo. Tai sudaro iki 15 mlrd. eurų pagaminamos žemės ūkio produkcijos vertės per metus.

Viena iš bičių žūties priežasčių dažniausiai nurodomi pesticidai. Kai šie produktai naudojami dažnai, augalų žiedadulkėse ir nektare, kurį renka bitės, randama jų liekanų, dėl to prastėja bičių sveikata, mažėja jų atsparumas įvairiems nepalankiems veiksniams.

Bitininkų įsipareigojimai

Bitininkai taip pat turi įsipareigojimų. Jeigu jie nori savo bites apsaugoti nuo kenksmingo chemikalų poveikio pirmiausia laikomas bičių šeimas turi deklaruoti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre ir privalo pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas, o planuojantieji perkelti ar pastatyti naujus avilius, minėtame registre ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas turi pažymėti naują jų pastatymo vietą.

Ką svarbu žinoti ūkininkui?

Ūkininkai ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas apie planuojamą purškimą turi pranešti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) tam tikrais atvejais:

  • kai purškiami žydintys augalai, išskyrus išvardytus Augalininkystės tarnybos įsakymu patvirtintame sąraše. Jie gali būti purškiami tik nuo 21 iki 4 val.

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kai AAP etiketėje nurodyta, kad jo negalima naudoti augalų žydėjimo metu;

  • kai naudojami augalų apsaugos produktai (AAP), kurių etiketėse nurodyta, kad jie yra „Pavojingi bitėms“;
  • kai sėjama sėkla yra apdorota AAP, kurio etiketėje nurodyta, kad jis yra „Pavojingas bitėms“.

Išimtis

Apie purškimą PPIS pranešti nereikia ir nuo 21 iki 4 val. galima purkšti, šiuos pasėlius, kai jų lauke nėra žydinčių piktžolių: avižas, bulves, sėklai auginamas varpines žoles, vasarinius kviečius, vasarinius kvietrugius, vasarinius miežius, žieminius kviečius, žieminius kvietrugius, žieminius miežius, žieminius rugius.

Skaitykite AAP etiketes

Ant augalų apsaugos produktų etikečių dažniausiai būna šios frazės: „Pavojingas bitėms“, „Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti žydėjimo metu“, „Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu“, pavyzdžiui, preparatus „Decis forte“, „Avaunt“.

Taip pat gana dažnas įspėjimas yra „Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu“. Šia fraze pasakoma, kad pesticido negalima purkšti dienos metu nuo 4 iki 21 val., pavyzdžiui, „Decis mega“, „Delmetros 100 SC“ ar „Delta forte“.

Atkreipkite dėmesį

Ant anksčiau užregistruotų augalų apsaugos produktų etikečių įspėjimo apie keliamą pavojų bitėms gali ir nebūti, tačiau apie planuojamus purškimus vis tiek reikia paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Kaip informacija pasiekia bitininkus?

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC), gavęs informaciją iš PPIS apie planuojamą purškimą, per 2 val. SMS žinute ar elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą tiems bičių laikytojams, kurių bitynai įrengti 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo, ar sklypo, kuriame sėjama beicuota sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, sudėtyje turinčiais tiametoksamo ar klotianidino, ribos.

Šiame pranešime bičių laikytojai sužino apie planuojamo purškimo ar sėjos datą, laiką, taip pat – augalų ir AAP pavadinimus ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, – pavadinimą. Jei nurodytą dieną augalai nebus purškiami, apie planuojamą atšaukimą taip pat nedelsiant reikia pranešti per PPIS, o ŽŪIKVC savo ruožtu apie tai informuos bičių laikytojus.

Parengta pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos informaciją