Liepos 24 d., trečiadienis | 24

DALYVAUKITE – respublikinis rudeninio arimo konkursas – žemdirbystės kultūrai gerinti

LŽŪKT informacija
2012-10-02

Laukų arimas yra viena iš svarbiausių žemdirbystės kultūros lygio kėlimo priemonių. Nors arimo kokybė kasmet gerėja, deja, dar yra netinkamai suartų laukų, o tik gerai suartose dirvose visos naudojamos agropriemonės labiausiai didina augalų derlių. Gerinti arimo kokybę siekiama jau antrus metus organizuojant respublikinį rudeninio arimo konkursą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Prastai suartą dirvą paruošti sėjai visada kainuoja brangiau, reikia daugiau laiko, be to, dažnai blogėja dirvožemio fizikinės savybės, gausėja piktžolių, mažėja auginamų augalų derlius, prastėja jo kokybė. O kur dar laukų estetinis vaizdas! Pastaraisiais drėgnais metais pastebimas piktžolių, ypač daugiamečių, pagausėjimas. Iš dalies tai lemia prastas rudeninis arimas. Blogai apverstos piktžolės kitais metais vėl žaliuoja, jų net herbicidai nesunaikina.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT) kartu su rajono savivaldybėmis, Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos bendrovių asociacija bei kitais partneriais rengia rudenio arimo laukų apžiūros konkursą. Jo tikslas – gerinti arimo kokybę šalies ūkininkų, bendrovių bei valstybiniuose ūkiuose, kuo plačiau skleisti pažangų artojų patyrimą, kasmet konkurso būdu išaiškinant geriausius rajonų bei respublikos artojus, materialiai bei moraliai juos paskatinant už kokybiškai atliktą darbą, keliant žemdirbystės kultūros lygį šalyje.

Kaip parodė patirtis, rudeninio arimo apžiūros konkurso rezultatas – išrinkti geriausi, labai gražiai ariantys savo laukus artojai, rodantys gerą pavyzdį savo kaimynams, kurie taip pat nenori atsilikti.

Konkurso organizavimo tvarka

Rudeninio arimo konkursas pirmiausia vyks visuose šalies rajonuose. Žemdirbiai – artojai, pageidaujantys jame dalyvauti, apie tai iki spalio 14 d. turi pranešti LŽŪKT rajono biurui. Rajone arimo kokybę vertina komisija. Rajoninio rudeninio arimo konkurso nugalėtoju skelbiamas artojas, surinkęs daugiausia balų. Dviem ar daugiau artojų surinkus tiek pat balų, nugalėtoju pripažįstamas suaręs didesnį žemės plotą.

Puiku, kai rajono vertinimo komisijai geriausius artojus nurodo seniūnai, kurie su seniūnijos žemės ūkio specialistu aplanko artojus ir išrenka geriausią seniūnijoje. Pernai daugelyje rajonų ir savivaldybių rudeninio arimo konkursui buvo skiriamas didelis dėmesys. Štai Rietavo savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Stabingis pavedė visoms seniūnijos išaiškinti geriausiai suarusius savo laukus artojus ir pristatyti juos savivaldybės komisijai. Jo vadovaujama komisija įvertino 9 artojų suartus laukus ir pirmąją vietą skyrė žemės ūkio bendrovės „Minija“ artojui Karoliui Gečui. Tai gražus LŽŪKT Rietavo savivaldybės biuro vadovės Irenos Smilgevičienės ir savivaldybės partnerių bendradarbiavimo pavyzdys.

Visus duomenis apie rajono rudeninio arimo konkurso nugalėtoją (nurodomas artojo vardas, pavardė, gyvenamos vietos adresas, telefonas, plūgo korpusų skaičius ir gamyklinė markė, traktoriaus gamyklinė markė, artojo suarto lauko įvertinimo balų skaičius pagal atskirus vertinimo elementus, suartas (ne mažesnis kaip 5 ha) žemės plotas bei konkretaus lauko buvimo vietos adresas) rajono komisija turi perduoti respublikinei rudeninio arimo konkurso vertinimo komisijai iki lapkričio 1 d. el. paštu [email protected] .

Respublikinė komisija, iš LŽŪKT gavusi informaciją apie rajonų rudeninio arimo konkurso nugalėtojus, vyksta vertinti geriausių rajono artojų laukus. Komisijos nariai individualiai vertina arimo kokybę pagal „Arimo varžybų taisykles“. Respublikinio rudeninio arimo konkurso nugalėtoju skelbiamas artojas, surinkęs daugiausia balų. Dviem ar daugiau artojų surinkus vienodai balų, nugalėtoju pripažįstamas suaręs didesnį žemės plotą.

Rajono bei respublikinio rudeninio arimo konkurso nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais, asmeninėmis dovanomis ar specialiais prizais. LŽŪKT geriausiai šalyje suarusiam savo laukus artojui įsteigė prof. Petro Vasinausko prizą.

Išvenkime plūgų reguliavimo klaidų

Ariant dažnai iškyla įvairių nesklandumu, todėl reikia žinoti, dėl kokių priežasčių šis darbas atliekamas netinkamai.

Nepakankamas riekės apvertimas:

 • netinkama verstuvė;
 • per mažas arimo greitis;
 • per giliai aria priešplūgiai (kamparaižiai);
 • ariant plūgas per daug spaudžiamas prie vagos sienelės;
 • neišlaikytas tinkamas arimo gylio ir vagos pločio santykis.

Prastas augalinių liekanų užarimas:

 • ariama be priešplūgių (kamparaižių);
 • per mažas priešplūgių (ypač kamparaižių) arimo gylis;
 • priešplūgiai pritvirtinti per toli nuo korpuso norago galo, kamparaižiai nustatyti netinkamu kampu;
 • per didelis priešplūgių (kamparaižių) gylis;
 • per mažas arimo greitis.

Arimo gylis mažesnis už norimą:

 • plūgo lauko ratuku gilinti arimo gylį;
 • neaštrūs ar nudilę noragai;
 • nudilę kaltai;
 • neišlaikytas plūgo horizontalumas – jis pasviręs į arto lauko pusę;
 • dirva per sausa arti.

Plūgo pirmojo korpuso arimo gylis seklesnis negu paskutiniojo:

 • per ilga centrinė traukė;
 • per daug sutrumpintas dešinysis traktoriaus paspyris.

Plūgo pirmojo korpuso arimo gylis didesnis negu paskutiniojo:

 • per daug sutrumpinta centrinė traukė;
 • per daug išilgintas dešinysis traktoriaus paspyris.

Dažnas priešplūgių (kamparaižių) kimšimasis augalų liekanomis:

 • priešplūgiai (kamparaižiai) aria per sekliai;
 • priešplūgiai (kamparaižiai) aria per giliai;
 • priešplūgiai pritvirtinti per arti norago;
 • netinkamai sureguliuotas kamparaižių kampas;
 • prieš priešplūgius (kamparaižius) uždėti diskai;
 • laukas per daug užterštas augalų liekanomis.

Išsiskiria atskiri plūgo važiavimai (pirmojo korpuso ariama riekė per plati ir žema:

 • plūgas yra ne traktoriaus centre, bet dešiniau, žiūrint iš priekio;
 • išsiskiria atskiri plūgo važiavimai (pirmo korpuso ariama riekė per siaura ir aukšta);
 • plūgas yra ne traktoriaus centre, bet kairiau, žiūrint iš priekio.

Išsiskiria atskiri plūgo važiavimai (nors jis yra traktoriaus centre):

Priekinis korpusas aria per giliai arba per sekliai, palyginti su paskutiniojo plūgo korpuso gyliu.

Ariant vis prabuksuoja traktoriaus galiniai ratai:

 • dirva per drėgna arti;
 • neįjungtas priekinis varantysis traktoriaus tiltas;
 • per gyliai ariama esamomis sąlygomis;
 • per didelis oro slėgis traktoriaus padangose;
 • per daug plūgo korpusų.

Ariant plūgas spaudžiamas prie arba nuo vagos sienelės:

 • dėl nudilusių pavažų netenka stabilumo;
 • plūgas nelygiagretus traktoriaus važiavimo linijai;
 • sudėtinga gražiai arti.

Stebėkite konkurso eigą, dalyvaukite jame ir jūs busite įvykių liudytojais. Patarimų, kaip tinkamai sureguliuoti plūgus, galite rasti mokomuosiuose filmukuose.