Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Derliaus nuėmimas – išvenkime klaidų

LŽŪKT informacija
2014-07-23

Liepos antrąją dekadą kai kuriuose Lietuvos regionuose prasidėjo derliaus nuėmimo darbai. Siekiant iš užauginto derliaus gauti ekonominę naudą, neužtenka paisyti auginimo technologijų, taip pat labai svarbu laiku ir kokybiškai nuimti derlių.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Vėlavimas nuimti derlių, išgulę pasėliai gali būti netinkamos grūdų sanitarinės būklės priežastimis, o netinkamai sureguliavus kombainus, galima pažeisti grūdus ar juos išbarstyti į dirvožemį.

Remiantis fenologiniais tyrimais, optimalus žieminių rapsų ir žieminių miežių derliaus nuėmimo laikas Lietuvoje – liepos trečioji dekada. Mėnesio pabaigoje subręsta žieminiai kviečiai ir vasariniai miežiai, o rugpjūčio pradžioje – žieminiai rugiai ir kvietrugiai. Praėjus savaitei, technologinę brandą pasiekia vasariniai kviečiai, o įpusėjus rugpjūčiui, pradedami kulti anksčiau pasėti vasariniai rapsai. Pirmiausia reikia nuimti sėklinių pasėlių derlių. Taip pat negalima pavėluotai kulti vasarinių miežių, skirtų salyklui, nes grūdai praranda savybes, nurodytas salyklo gamybos technologiniuose reikalavimuose.

Specialistai rekomenduoja prieš derliaus nuėmimą patikrinti grūdų kokybę ir pamėginti juos suskirstyti pagal supirkimo reikalavimus (maistinius, pašarinius), pagal technologinius požymius (išgulę, švarūs, sausi, drėgni) ir kt.

Esant galimybei, reikėtų atskirti sveikus grūdus nuo pažeistų fuzariozės. Pažeisti grūdai yra susiraukšlėję, smulkesni, lengvesni. Tą padaryti galima grūdų valymo metu. Vėluojant džiovinti derlių, fuzarium pažeistuose drėgnuose grūduose didėja mikotoksinų kiekis.

Nuimant rapsus

Rapsų sėklų derliaus brendimas priklauso nuo pasirinktos veislės, taikytos agrotechnikos, oro temperatūros, kritulių kiekio. Taikant tiesioginio rapsų pjovimo technologiją, stengiamasi derlių nuimti laukui tolygiai subrendus, kai nėra stambių piktžolių. Rekomenduoja rapsus pjauti, kai jų sėklų drėgnumas yra mažesnis nei 20 procentų. Esant dideliam piktžolėtumui ir sėkloms bręstant netolygiai, rekomenduojama naudoti defoliantus arba desikuoti glifosatų grupės herbicidais. Žinotina, kad herbicidus naudoti reikia 10–14 d. prieš pjūtį, kai rapsų sėklų drėgmė ne didesnė kaip 30 proc. (sėkliniuose pasėliuose naudoti negalima). O defoliantai Reglone super ir Diqua (norma 2,0 l/ha) naudojami, kai subręsta ne mažiau kaip 30 proc. ankštarų, sėklos yra tamsios ir kietos, iki derliaus nuėmimo likus 7 dienoms.

Nuimant kviečius

Kviečių brendimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės. Esant skirtingoms oro sąlygoms, grūduose nevienodai kaupiasi sausosios medžiagos. Esant šiltai ir sausai vasarai, jos susikaupia iki vaškinės brandos vidurio (BBCH 85), o esant šaltam ir lietingam sezonui – iki vaškinės brandos pabaigos (BBCH 87). Kviečių pasėliai pjaunami kietosios brandos pradžioje.

Nuimant miežius

Optimalus miežių derliaus nuėmimo laikas yra augalams pasiekus kietosios brandos pradžią (BBCH 87). Kaip ir kitų žemės ūkio augalų, miežių derliaus nuėmimą ir kokybę taip pat lemia meteorologinės sąlygos. Negalima suvėlinti miežių derliaus nuėmimo laiko, nes visiškai subrendusių augalų stiebai ir varpos nulinksta, praėjus keletui dienų nulūžta ir varpos nukrinta. Šių javų derliaus nuėmimo trukmė yra 5 dienos. Vėlinant javapjūtę, ne tik mažėja derlius, bet blogėja ir grūdų sėklinės savybės, ypač tuomet, kai javai nepjauti stovi drėgnu metu. Didelių derliaus nuostolių patiriama dorojant piktžolėtus javus ir tada, kai miežiuose būna peraugęs daugiamečių žolių įsėlis.

Nuimant kvietrugius

Žieminius ir vasarinius kvietrugius galima pjauti kombainu jiems pasiekus kietosios brandos pradžią. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuomet jie dar nėra visiškai subrendę, iki visiško jų subrendimo turėtų praeiti dar apie 5–6 dienos. Tuo kvietrugiai biologiniu požiūriu skiriasi nuo kitų žemės ūkio varpinių javų.

Jei daug piktžolių, prieš derliaus nuėmimą visuose varpinių javų pasėliuose, išskyrus sėklinius, galima naudoti glifosatų grupės herbicidus. Juos naudoti reikia ne vėliau kaip 14 d. prieš pjūtį, grūdams esant ne didesnio kaip 30 proc. drėgnumo. Negalima viršyti registruotos augalų apsaugos produktų naudojimo normos.