Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

„Diversifood“ – atsparumo ir našumo didinimo projektas

LŽŪKT informacija
2015-12-20

„Įvairovė stiprina biologinių sistemų atsparumą ir našumą. Šis principas tinka ne tik kalbant apie pirminę gamybą, bet ir apie rinkodarą bei žmonių sveikatą,“– sako „Diversifood“ projekto koordinatorė Veronika Šabl (Véronique Chable).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Įgyvendinant šį projektą, bus bandoma išsiaiškinti, kaip šiuo metu nepakankamai vartojamos ir užmirštos augalų veislės galėtų būti plačiau auginamos, siekiant išplėsti kokybiškų pasėlių ir jų produktų asortimentą bei prisidėti prie tausaus žemės ūkio plėtros.

„Nepaisant vis didėjančių genetinių išteklių, konservuojamų genų bankuose jau daug dešimtmečių, sumažėjo žemės ūkio augalų įvairovė (t. y. auginamų rūšių ir veislių skaičius, taip pat pačių veislių įvairovė). Be to, nepakanka veislių, kurias galima būtų naudoti plėtojant ekologinę, reikalaujančią mažų sąnaudų, ne tiek rentabilią ir/arba specifinę žemdirbystę ir auginti augalus, galinčius augti heterogeninėje ir besikaitaliojančioje aplinkoje,“ – sako Veronika Šabl. Pasak jos, įvairovė – tai raktas į aukštesnį tausojimo lygį ir sudėtingą kovos su besikeičiančiu klimatu strategiją.

Neatsiejama nuo įvairovės sąvokos antroji šio projekto inovacija slypi jo metodikoje, tai yra „daugiašalėje specifikoje“. Projektas suburia ūkininkus, mokslininkus, perdirbėjus, prekybininkus ir vartotojus, kurie skatina plačiau naudoti įvairius augalus ir produktus, pasižyminčius vietiniu bei kultūriniu savitumu.

Integruodamas jau esamus tinklus visoje Europoje, projektas sustiprins „maisto kultūrą“, skatindamas vietinių aukštos kokybės maisto sistemų plėtrą. Projekto metu įvairia patirtimi pagrįstos „esminės pamokos“ bus paskleistos, siekiant remti ūkyje auginamų sėklų tinklus ir užtikrinti geriausią sėklų kokybę.

Projekto metu didžiausias dėmesys skiriamas Europos javų ir daržovių veislėms (crops and vegetables in Europe), t. y. pagrindinėms – duoninių ir kietųjų kviečių, kukurūzų (įskaitant saldžiuosius), pomidorų ir brokolių; ir tiriamosioms veislėms – grikių, miežių, lubinų, morkų, pupų, svogūnų.

Projekto metu bus tiriamos įvairių augalų augimo galimybės skirtingose agroekosistemose, siekiant didinti jų produktyvumą, atsparumą, kokybę ir vartojimą. Didelis dėmesys bus kreipiamas į kukurūzų vartojimo žmonių maistui galimybes, nustatant jų atsparumą skirtingomis augimo sąlygomis ir galutinio produkto kokybę. Tuo pačiu metu bus kuriami nauji maisto produktai, siejant juos su vietiniu kulinariniu paveldu. Taip pat bus atnaujinama brokolių ir grikių genetinė įvairovė juos auginant ekologiškai.

Parengta pagal užsienio spaudą.