Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Ekologinės sėklos ir jų apdorojimo priemonės

Sėklų kokybė įprastos gamybos ūkiuose dėl dabartiniu metu prieinamų ir leidžiamų naudoti itin plataus spektro medžiagų gali būti pasiekiama labai aukšta. Deja, dėl silpnų sėklininkystės tradicijų Lietuvoje tokie rezultatai paprastai nepasiekiami. Nesubalansuotas trąšų ir pesticidų naudojimas, neatsižvelgiant į konkrečių dirvų potencialą, veislių specifiką bei nepakankamas sėklų frakcionavimas, nulemia ne itin aukštą sėklų kokybę. Tai nuvilia augintojus, kurie nusprendžia patys galintys ruošti sau dar nekokybiškesnes sėklas. LAMMC ŽI mokslininkai pabandė išsiaiškinti, kokie dažniausiai naudojami necheminiai sėklų apdorojimo būdai, tinkantys ir ekologinėje gamyboje (biologinis, terminis, elektromagnetinis ir apdorojimas ozonu), yra efektyviausi, įgyvendindami projektą „Ekologiškos produkcijos kokybei pagerinti, atlikti sertifikuotos sėklos privalumų/trūkumų kokybinę analizę, bei pateikti rekomendacijas dėl naujausių leistinų ekologinėje gamyboje metodų“ (Nr. MT-14-6). Kviečiame susipažinti su kai kuriomis išvadomis. Oper. Vaidas Juška, red. Ramunė Sutkevičienė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt