Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Gamybinis bandymas: biologinių produktų įtaka žemės ūkio augalams

Rimas Magyla
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Technologinių paslaugų skyriaus vadovas
2023-06-19

Vizualus biologinių produktų skirtumas vasariniuose kviečiuose:dešinėje nepurkšta biologiniais produktais (kontrolinis laukas), kairėje panaudota Biomas Protect 0,1 l/ha ir Biomas Grow 0,1 l/ha, ©LŽŪKT nuotr.

Naudoti biologinius produktus žemės ūkio augalams darosi vis populiariau. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) augalininkystės konsultantai 2022 m. sezone bearimės technologijos ūkiuose įrengė gamybinį bandymą. Pasidaliname kai kuriomis įžvalgomis apie biologinių produktų įtaką juos purškiant per lapus / dirvožemį.

Kuo naudingi biologiniai produktai, naudojami augalams per lapus / dirvožemį:

  • antagonistiškas poveikis augalų ligų sukėlėjams;
  • pagreitina organinių medžiagų skaidymąsi dirvožemyje;
  • pagerina mitybinių medžiagų įsisavinimą per sąveiką su augalų šaknimis;
  • dalyvauja mitybos elementų virsmuose į augalams prieinamas forma;
  • į aplinką išskiria augalų augimą skatinančius fitohormonus;
  • gerina dirvožemio struktūrą ir sorbciją, vandens ir oro režimą dirvožemyje.

Biologiniai produktai slopinant ligų paplitimą

Atlikta eilė mokslinių tyrimų, kuriuose nustatyta, kad biologiniai produktai mažina augalų ligų paplitimą ankstyvais jų augimo tarpsniais. LŽŪKT gamybinių bandymų patyrimas parodė tą pačią tendenciją – biologiniai produktai turėjo teigiamos įtakos mažinant dryžligės plitimą avižose ir vasariniuose kviečiuose.

Šalčininkų r. demonstraciniuose ūkiuose avižų pasėlyje dryžligės plitimą efektyviausiai mažino biologinių produktų Biomas Protect 0,1 l/ha ir Biomas Grow 0,1 l/ha mišinys, purkštas BBCH 11 tarpsniu. Dviejų ūkių duomenimis, skirtingo intensyvumo dryžligės paplitimą šių produktų mišinys mažino 7580 proc., palyginti su biologiniais produktais nepurkšto bandymo lauku. Produktas Biospectrum WG taip pat mažino dryžligės plitimą šios ligos požymių buvo 40 proc. mažiau, negu kontroliniame, neapdorotame biologiniais produktais, lauke.

Atliekant kviečių dryžligės apskaitą vasariniuose kviečiuose, plote, kur buvo nupurkšta Biospectrum WG, dryžligės apniktų augalų nepastebėta. Tuo tarpu kontroliniame lauko plote, kuriame nebuvo naudota biologinių produktų, kviečių dryžlige buvo apnikta 24 proc. augalų. Produktų Biomas Protect 0,1 l/ha ir Biomas Grow 0,1 l/ha mišiniu nupurkštame plote kviečių dryžligės buvo apnikta daugiausia augalų – 44 procentai.

Nors pagal atliktus dryžligės paplitimo ankstyvuosiuose vasarinių kviečių augimo tarpsniuose stebėjimus Biomas Protect 0,1 l/ha ir Biomas Grow 0,1 l/ha neparodė didelio efektyvumo, tačiau bendras teigiamas šių produktų poveikis buvo vizualus. Gali būti keletas priežasčių šio vizualaus efekto. Produktas Biomas Protect, kuriame yra trys bakterijos skirtos kovoti su plataus spektro grybinės kilmės patogenų gentimis, kaip Fusarium, Botrytis, Verticillium, Bipolaris, galėjo paveikti lauke galimai paplitusius Botrytis patogenus, sukeliančius kviečių juodligę. Tokią išvadą preliminariai galima daryti įvertinus vizualų Biomas Protect 0,1 l/ha ir Biomas Grow 0,1 l/ha nupurkšto lauko efektą – prieš derliaus nuėmimą šiais produktais nupurkštas laukas išsiskyrė iš kitų dviejų šviesesne spalva (antraštinė nuotrauka) bei biologiniu derliumi. Kita vizualaus efekto priežastis gali būti vienodesnis maisto medžiagų pasisavinimas lauke, purkštame šių produktų mišiniu.

Biologinių produktų įtaka augalų derliui

Vasariniai kviečiai

Vasariniuose kviečiuose produktų mišinys Biomas Protect ir Biomas Grow mišinys davė 27 proc. didesnį biologinį derlių, negu nepurkštoje lauko dalyje. Biospektrum WG nupurkštame plote gautas 20 proc. didesnis biologinis derliaus priedas.

Vasariniai miežiai

Biologiniai produktai vasariniuose miežiuose didino gamybinį derlių iki 8 procentų. Biomas Protect ir Biomas Grow mišinys davė 3 proc. gamybinį derliaus priedą. Skaičiuojant galimą biologinį derliaus priedą (paskaičiuojant derlių iš 1 m2 ) miežiuose gautas 14 proc. didesnis derliaus priedas, negu nepurkštame lauke.Fosfix purkštame bandyminiame lauke buvo gautas 8 proc. gamybinis derliaus priedas. Panaudojus Humilat Grow, šiame bandyme gautas vidutiniškai 5 proc. mažesnis derliaus, negu nepurkštoje lauko dalyje.

Žirniai

Biologiniai produktai žirniuose didino žirnių derlių iki 13 proc., vertinant biologinį derlių (paskaičiuojant derlių iš 1 m2). Biomas Protect ir Biomas Grow mišinys davė 13 proc. didesnį žirnių derliaus priedą. Humilat Grow purkšti žirniai davė 8 proc. didesnį derliaus priedą. Nupurškus Fosfix, buvo gautas 3 proc. didesnis derliaus priedas.

Išvados

  • Biologiniai produktai didino augalų derlių: vasariniuose kviečiuose iki 27 proc., vasariniuose miežiuose – iki 14 proc., žirniuose – iki 13 proc.;
  • Pastebėta teigiama biologinių produktų įtaka dryžligės sukėlėjams, esant nedideliam ligų intensyvumui. Taip pat pastebėtas vizualus Biomas Protect ir Biomas Grow produktų poveikis vasariniuose kviečiuose;
  • Atskirų produktų efektyvumas ūkių arba laukų lygyje gali įvairuoti dėl daugelio produktų efektyvumą lemiančių veiksnių.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Laiku pasėti tarpiniai augalai – daugiau azoto pavasarį (duomenys ir rezultatai iš to paties bandymo)

​​​​​Gamybiniame bandyme tirta organinių granuliuotų trąšų įtaka augalams(duomenys ir rezultatai iš to paties bandymo)

Ar no-till technologija – tik labai stiprių nervų ūkininkams? (straipsnis iš baigiamosios projekto konferencijos)

Baigiamosios konferencijos „Beariminė žemdirbystė: patyrimas, praktika ir iššūkiai“vaizdo įrašas