Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Lietuvoje genetiškai modifikuotų organizmų neaptikta

2024-01-23

Kasmet Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) vykdo žemės ūkio augalų pasėlių, įvežamos augalinės produkcijos į Europos Sąjungos (ES) valstybes siuntų, augalų dauginamosios medžiagos siuntų, gėlių, kurios yra įvežamos ir tiekiamos rinkai Lietuvoje ir kuriose yra didelė tikimybė aptikti genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) priemaišų, stebėseną. Ji atliekama siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir atitiktį aplinkos apsaugos standartams.

Kiek paimta mėginių?

Augalininkystės tarnybos specialistai 2023 m. paėmė 80 mėginių iš Lietuvoje auginamų rapsų (25 mėginiai, tarp jų – 22 žieminių ir 3 vasarinių rapsų), paprastųjų kukurūzų (24 mėginiai), paprastųjų kviečių (20 mėginiai, tarp jų – 18 žieminių kviečių ir 2 vasarinių kviečių pasėlių), cukrinių runkelių lapų ir mėlynžiedžių liucernų žolynų (po 3 mėginius), maistinių bulvių lapų ir sėjamųjų linų (po 2 mėginius) ir gauruotųjų sojų (1 mėginys) pasėlių, 17 mėginių – iš įvežamų į Lietuvą, vežamų per ją į kitas ES valstybes, taip pat vežamų tranzitu žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų GMO atsiradimo rizikos kultūrų siuntų, 11 mėginių – iš augalų dauginamosios medžiagos siuntų ir 9 mėginiai – iš gėlių (petunijų, rožių), kuriomis prekiaujama Lietuvos rinkoje. ­

2023 metų stebėsenos apibendrinimas

Pasėlių mėginiai genetinės modifikacijos tyrimams buvo imami iš šiais metais žemdirbių deklaruotų žemės ūkio augalų plotų visoje Lietuvoje. Grūdinių augalų auginimas vyrauja derlingiausiuose šalies regionuose, kur intensyviai vystoma augalininkystė, o ūkiuose auginama po 50 ir daugiau hektarų kviečių, kukurūzų ar rapsų. Todėl daugiausiai mėginių iš atokiau vienas nuo kito esančių vienarūšių pasėlių paėmė Šiaulių ir Vilniaus (po 9 mėginius), Klaipėdos (8 mėginius) bei Kauno ir Panevėžio (po 7 mėginius) regioninių skyrių specialistai. Kituose regionuose šiais metais genetinės modifikacijos tyrimams imta šiek tiek mažiau mėginių.

Iš į Lietuvą įvežamų gėlių, kuriomis prekiaujama rinkoje, šiais metais paimti 7 petunijų (tarp jų 4 mėginiai iš darželinių petunijų ir 3 mėginiai iš gausiažiedžių petunijų su rizikos veislėms būdingais požymiais) ir 2 rožių (melsvos ar mėlynos spalvos) mėginiai.

Visi pasėlių ir gėlių mėginiai buvo pateikti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistams augalų genetinės modifikacijos tyrimams atlikti. Malonu pranešti, kad ir šiais metais Lietuvos augalininkystės ūkiuose ir gėlėse, kurios yra įvežamos ir jomis prekiaujama mūsų šalies rinkoje, GMO priemaišų nerasta.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija