Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Glifosatas bus naudojamas dar penkerius metus

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2017-11-27

Briuselyje vykusiame Apeliacinio komiteto posėdyje pavyko pasiekti susitarimą dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo. Kvalifikuota balsų dauguma buvo nuspręsta leisti glifosatą naudoti dar penkerius metus. Už tokį sprendimą kartu su Lietuva balsavo dar 17 valstybių, 9 buvo prieš, o viena susilaikė.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Po Apeliacinio komiteto sprendimo Europos Komisija turi priimti įgyvendinimo reglamentą dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo 5 metų laikotarpiui.

ES šalims dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo termino nepavyko susitarti jau ne vieną mėnesį – nuolat išsiskirdavo šalių požiūris dėl atnaujinimo termino. Derybose Lietuva laikėsi nuostatos, jog šio augalų apsaugos produkto naudojimo terminas žemės ūkyje turi būti ilgesnis.

„Apeliacinio komiteto sprendimas panaikino neapibrėžtumą, kuris ūkininkams trukdė ramiai planuoti savo ūkinę veiklą ilgalaikėje perspektyvoje. Derybose nuosekliai laikėmės pozicijos, jog glifosato naudojimas turi būti pratęstas. Juo labiau, kad rinkoje nėra alternatyvų šiam augalų apsaugos produktui. Kita vertus, mokslininkų išvados patvirtina, kad tinkamai ir atsakingai naudojant glifosatą, nėra pavojaus nei žmonių sveikatai, nei aplinkai“, – sako Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Diskusijos dėl glifosato naudojimo kilo, kai 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė vėžio organizacija paskelbė išvadas, kad augalų apsaugos produktai, į kurių sudėtį įeina glifosatas, gali sukelti vėžį. Vokietijai išsamiai įvertinus veikliosios medžiagos glifosato tyrimus, Europos maisto saugos agentūra (EFSA) pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis, mutageninėmis ar turinčiomis poveikį reprodukcijai, savybėmis. Šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra.

Augalų apsaugos produktai, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas, naudojami žemės ūkyje, miškų ūkyje ir ne žemės ūkio paskirties plotuose piktžolėms naikinti. Lietuvoje registruoti 27 tokie augalų apsaugos produktai.