Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Grikių pasėliai stebimi dėl neleistino augalų apsaugos produktų naudojimo

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-09-23

© LŽŪKT nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pradeda vykdyti intensyvius tikslinius grikių pasėlių stebėjimus prieš derliaus nuėmimą. Visoje Europos Sąjungoje grikių pasėliuose draudžiama naudoti glifosato veikliosios medžiagos turinčius AAP (augalų apsaugos produktai), todėl Augalininkystės tarnyba atidžiai stebi grikių laukus ir, kilus įtarimams dėl neleistino AAP panaudojimo, vykdo detalius ūkių patikrinimus.

Stebėjimo metu augintojai bus konsultuojami, o esant skundams ir įtarimams dėl AAP, sudėtyje turinčių glifosato, panaudojimo, bus atliekami patikrinimai. Jeigu ūkininkas nepripažįsta įtariamo pažeidimo, gali būti imami ėminiai tyrimams, siekiant įsitikinti, ar grikiai buvo apdoroti AAP. Tokiu atveju, jeigu nustatomas AAP panaudojimo faktas, grikių augintojui skiriama ne tik bauda, jam taip pat tenka sumokėti laboratorinių tyrimų išlaidas. Be to, informacija apie nustatytus pažeidėjus pagal kompetenciją teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir, jei ūkis ekologinis, – VšĮ „Ekoagros“.

Tikslinį grikių pasėlių stebėjimą Augalininkystės tarnyba vykdo jau trečius metus iš eilės. Nepaisant griežto draudimo grikių pasėlius apdoroti AAP, vis dar atsiranda ūkininkų, kurie, norėdami palengvinti šių augalų derliaus dorojimą, nupurškia grikius glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais. 2017 m. buvo nustatyti 9 atvejai, 2018 m. – 4 atvejai, kai grikių laukai prieš derliaus nuėmimą buvo apdoroti tokiais herbicidais. Visiems pažeidėjams pritaikytos administracinės nuobaudos.

Stebėjimai bus vykdomi tiek darbo, tiek poilsio dienomis, inspektoriai regionuose dirbs ilgiau nei įprasta, kad užtikrintų stebėjimą po darbo valandų.

Augalininkystės tarnyba primena, kad neatsakingas AAP naudojimas gali pakenkti žmonių sveikatai ar gyvūnams, užteršti augalinę produkciją bei aplinką. Todėl kviečiame visus ūkininkus AAP naudoti atsakingai, o visuomenę nebūti abejinga bei pranešti apie pastebėtus galimus AAP naudojimo pažeidimus Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams, kurių kontaktus pagal aptarnaujamas zonas galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.vatzum.lt, arba kreiptis į centrinį Augalininkystės tarnybos biurą Ozo g. 4A, tel. +370 (5) 2375631, el. p. [email protected].