Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Grūdų sandėlius tinkamai sutvarkę prieš javapjūtę – išlošite

LŽŪKT informacija
2022-07-12

Artėjant javapjūtei, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena ūkininkams, kad tinkamai taikomos augalų apsaugos priemonės, gerai paruoštos sandėliavimo patalpos yra vienos svarbiausių sąlygų, padedančių užtikrinti maisto produktų kokybę ir saugą.

Svarbiausi sandėlio tvarkymo akcentai

VMVT akcentuoja, kad grūdų sandėlis, aruodai ar kitos talpyklos turi būti kruopščiai išvalytos dar prieš pilant grūdus. Grūdų sandėlis turi būti ne tik švarus ir sausas, bet ir gerai vėdinamas. Sienos ir visi paviršiai, kurie gali liestis su grūdais, taip pat turi būti švarūs, prieinami valymui, neabsorbuoti dezinsekcijos metu naudojamų medžiagų. Patalpų langai bei durys privalo būti sandarūs, patalpų viduje neturėtų būti nevalomų kampų, kuriuose palanku veistis kenkėjams. Grūdų ruošimo procese susidariusios grūdinės atliekos ir sąšlavos tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, o įmonėse vedama jų apskaita. Produktai turi būti laikomi atskirai nuo augalų apsaugos produktų ir kitų galimų taršos šaltinių.

Žinoma, grūdai turi būti apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų, mikroskopinių grybų bei kitų kenksmingų mikroorganizmų, pernelyg aukštų temperatūrų, sudrėkimo, įvairių vabzdžių, graužikų ir paukščių.

Svarbu ir tai, kad grūdai laikymo metu neįgautų pašalinio kvapo, jie negali būti užteršti priemaišomis, o augintojai turi užtikrinti tinkamą ir sąmoningą augalų apsaugos priemonių panaudojimą. Augalų apsaugos priemonėms laikyti turėtų būti išskirta atskira vieta, vedama jų panaudojimo apskaita, o naudoti galima tik tuos augalų apsaugos produktus, kurie yra registruoti Lietuvoje.

Produktuose nustačius viršytus didžiausius leistinus teršalų kiekius, jie uždraudžiami, stabdomas jų pateikimas į rinką, nurodoma juos sunaikinti.

Jeigu grūdų sandėliavimo patalpos neatitinka higienos reikalavimų – augintojams taikomos administracinės nuobaudos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

Svarbu priminti, kad grūdus transportuojant ne su savo transporto priemone, vežėjai turi turėti VMVT leidimą transportuoti grūdus, patvirtinantį, jog transporto priemonė atitinka tokiai keliamus reikalavimus, o norint prekiauti nuosavame ūkyje išaugintais augaliniais produktais, veiklą taip pat būtina registruoti VMVT.

Parengta pagal VMVT informaciją