Birželio 09 d., penktadienis | 23

Įregistruotas pirmasis herbicidas piktžolėms grikių pasėliuose naikinti

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-10-16

© LŽŪKT nuotr.

Iki šiol Lietuvoje neturėjome registruotų augalų apsaugos produktų piktžolėms grikių pasėliuose naikinti, dabar situacija pasikeitė.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. RevyTrex

Atsižvelgdama į grikių augintojų poreikius ir į tai, kad kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse herbicidas Fusilade Forte 150 EC yra registruotas vienaskilčių piktžolių naikinimui grikių pasėliuose, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) kreipėsi į šio herbicido registracijos savininką „Nufarm GmbH &Co KG“, kuris sutiko ir pateikė paraišką išplėsti jau registruoto herbicido Fusilade Forte 150 EC naudojimą vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms grikių pasėliuose naikinti.

Augalininkystės tarnyba įvertino pateiktus duomenis ir priėmė sprendimą įregistruoti herbicidą Fusilade Forte 150 EC vienaskilčių piktžolių ir javų pabirų naikinimui grikių pasėliuose.

Grikių augintojams primename, kad Fusilade Forte 150 EC, kaip ir visi kiti augalų apsaugos produktai, turi būti naudojamas laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų.