Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Įregistruoti augalų apsaugos produktai, kuriuose esančių veikliųjų medžiagų Lietuvoje dar nebuvo

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-03-03

©LŽŪKT

Pernai Lietuvoje registruota daugiau nei 20 naujų augalų apsaugos produktų, kai kurių produktų iki šiol Lietuvoje nebuvo. 2018 m. Lietuvoje įregistruotų augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) sąrašas pasipildė AAP su 5 veikliosiomis medžiagomis, kurių dar nebuvo Lietuvos rinkoje:

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.
 • AppleSmart 3,3 WP, veiklioji medžiaga 1-metilciklopropenas – augimo reguliatorius obuolių nokimui kontroliuoti. AppleSmart 3,3 WPlabai laukė obuolių augintojai, nes produktų, skirtų kontroliuoti obuolių nokimą saugyklose ir padedančių ilgiau išlaikyti geros kokybės vaisius iki šiol nebuvo registruota Lietuvoje;
 • Detia Wühlmausgas, veiklioji medžiaga kalcio karbidas – repelentas lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotų, pievų apsaugai nuo kurmių ir pelėnų, skirtas tiek profesionaliajam, tiek neprofesionaliajam naudojimui;
 • Integral Pro, veiklioji medžiaga Bacillus amyloliquefaciens MBI600 – biologinis fungicidinis beicas rapsų apsaugai nuo fomozės. Integral Pro praplėtė ekologiniam ūkininkavimui skirtų augalų apsaugos produktų pasirinkimą;
 • Zorvec Enicade, veiklioji medžiaga oksatiapiprolinas – fungicidas bulvių apsaugai nuo maro. Nauja veiklioji medžiaga oksatiapiprolinas, priklausopiperidinil tiazol izoksazolinų cheminei grupei. Šis naujas fungicidas papildė fungicidų sąrašą bulvių apsaugai nuo maro.
 • Banarg, veiklioji medžiaga etilenas – augimo reguliatorius bananų, citrusinių vaisių nokimui skatinti.

2018 m. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo pateiktas paraiškas ir priėmė sprendimus dėl 24 naujų augalų apsaugos produktų registravimo, iš jų 8 – pagal abipusio pripažinimo principą. Be jau paminėtų naujų augalų apsaugos produktų, įregistruota:

10 naujų herbicidų piktžolėms naikinti: Flurostar 180 javuose, pievose, ganyklose, sėklinių žolių pasėliuose, Cliophar 600 SL, Lontrel 600 SL javuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, rapsuose, rapsukuose, linuose, kopūstuose, varpinėse žolėse sėklai, braškėse, Quelex,Pico 750 WG – javuose, Clap Forte, Tanaris, Korvetto – rapsuose, Butisan S rapsuose, rapsukuose, garstyčiose, kopūstuose, Onyx,Temsa kukurūzuose;

3 nauji fungicidai apsaugai nuo ligų: Proline, Inovor javams, Pictor Active rapsams, linams, garstyčioms, 1 insekticidas kenkėjams naikinti Decis Forte pupose, žirniuose, kopūstuose, salotose, obelyse, kriaušėse, dekoratyviniuose augaluose;

4 beicai apsaugai nuo ligų: Vibrance Pro, Kinto Plus javams, Tarcza – miežiams, Scenic Gold rapsams.

2018 m. Tarnyba išplėtė / pakeitė 15 augalų apsaugos produktų naudojimo reglamentą. Dabar herbicidą Basagran 480 galima naudoti pupų pasėliuose, beico Maxim 025 FS naudojimas išplėstas žirniams ir pupoms, fungicido Difcor 250 ECnaudojimas išplėstas šparagams, burokėliams, morkoms, salierams, petražolėms, brokoliams, kopūstams, rožėms, vaistažolėms (auginamoms sėklai), dekoratyviniams augalams, insekticido Proteus OD registruotas šilauogių kenkėjams naikinti, herbicidais Mezzo WG ir Zypar dabar galima naikinti Sosnovskio barščius.

2018 m. buvo išduoti 23 leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, bei 13 leidimų apsaugos produktų naudojimui išimties tvarka ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui.

Šiuo metu Europos Sąjungoje vyksta veikliųjų medžiagų peržiūros procesas. Tarnyba, įgyvendindama Europos Komisijos reglamentus dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo neatnaujinimo: 2018 m. panaikino 18 augalų apsaugos produktų registraciją:

 • Monceren G, Merit Forest – dėl veikliosios medžiagos imidaklopridopatvirtinimo sąlygų pakeitimo;
 • Vitavax 200FF, Kemikar T, Aplosar 80 WG nuo 2019 m. sausio 31 d. – dėl veikliosios medžiagos tiramo patvirtinimo neatnaujinimo;
 • Bumper 25 EC, Bumper Super, Tilt 250 EC, Taspa 500 EC, Barclay Bolt XL, Archer Turbo 575, Inovor nuo 2019 m. birželio 19 d. – dėl veikliosios medžiagos propikonazolo patvirtinimo neatnaujinimo;
 • Plenum nuo 2019 m. balandžio 30 d. – dėl veikliosios medžiagos pimetrozino patvirtinimo neatnaujinimo;
 • Diqua, Reglone Super, Dessica, Maxima nuo 2019 m. gegužės 4 d. – dėl veikliosios medžiagos dikvato patvirtinimo neatnaujinimo;
 • Gloria – dėl veikliosios medžiagos fenamidono patvirtinimo neatnaujinimo.

Norime atkreipti ūkininkų dėmesį, kad augalų apsaugos produktus Vitavax 200FF, Kemikar T Bumper 25 EC, Bumper Super, Tilt 250 EC, Taspa 500 EC, Barclay Bolt XL, Archer Turbo 575, Inovor, Plenum, Diqua, Reglone Super, Dessica, Maxima, Gloria dar bus galima naudoti 2019 m. auginimo sezono metu.

Šiuo metu Lietuvoje registruoti 427 augalų apsaugos produktai profesionaliajam naudojimui, iš jų – 186 herbicidai, 132 fungicidai, 29 insekticidai, 27 beicai, 23 augalų augimo reguliatorių, 30 kitų augalų apsaugos produktų (repelentai, fumigantai, moliuskocidai ir kt.), taip pat 34 augalų apsaugos produktai neprofesionaliajam naudojimui: herbicidų – 18, fungicidų – 6, insekticidų – 3, repelentų – 4, moliuskocidai – 3.