Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Įveikime piktžoles derančiuose slyvų, vyšnių, trešnių, abrikosų ir persikų soduose

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2020-05-08

© LŽŪKT nuotr.

Vyresnių nei dvejų metų derančių slyvų, vyšnių, trešnių, abrikosų ir persikų sodų pomedžiuose, kai slyvos, vyšnios, trešnės, abrikosai, persikai ir kiaulpienės yra nužydėję ir yra BBCH 69–76 išsivystymo tarpsnio, naikinamos sudygusios ir augančios dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems

Jei sodas purkštas vasarą ar rudenį ir nepurkštas šį pavasarį prieš slyvų, vyšnių, trešnių, abrikosų ir persikų žydėjimą, šiuo laikotarpiu jo pomedžiuose piktžolių jau būna daug. Pomedžius kaulavaisinių sode herbicidais reikia spėti nupurkšti ne vėliau koks nurodytas konkretaus herbicido apdorojimo išlaukos laikotarpis (karencija) iki vaisių derliaus nuėmimo. Ypač aktualu nepažeisti trešnių išlaukos laikotarpio, kurios po žydėjimo pradeda anksčiausiai nokinti vaisius.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu sudygusios piktžolės yra šios: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė mažažiedė – Galeopsis bifida Boenn., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., asiūklis dirvinis – Equisetum arvense L., aviža tuščioji – Avena fatua L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., baltagalvė paprastoji – Leucanthemum vulgare Lam., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., barkūnas baltažiedis – Melilotus albus Medik., barkūnas geltonžiedis – Melilotus oficinalis (L.) Pall., barštis Sasnovskio – Heracleum sosnowskyj Manden., bitkrėslė paprastoji – Tanacetum vulgare L., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., bobramunis geltonasis – Anthemis tinctoria L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dilgėlė gailioji – Urtica urens L,. dedešva askritalapė – Malva pusila Sm., dirsė švelnioji – Bromus hordaceus L., dirsuolė beginklė – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, dygūnė builinė – Torilis japonica (Houtt.) DC, dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., garšva paprastoji Aegopodium podagrarija L., gyslotis plačialapis – Plangago major L., gyslotis siauralapis – Plantago lanceolata L., glamžutė dirvinė – Cerastium arvense L., godas vaistinis Anchusa officinalis L., karpažolė dirvinė – Euphorbia helioscopia L., karpažolė didžioji Euohorbia cyparissias L., kežys dirvinis – Spergula arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., kietis paprastasis – Artemisia vulgaris L., kraujažolė paprastoji – Achillea millefolium L., krienas valgomasis – Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey, et Scherb, lakišius ilgakotis – Bidens tripartita L., linokė mažoji Chaenorhinum minus (L.) Lange, lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas statusis – Galium album Mill., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., lubinas gausialapis – Lupinus polyphyllus Lindl., mauda dėmėtoji – Conium maculatum L., mėta dirvinė – Mentha arvensis L., miglė vienametė – Poa annua L., morka paprastoji – Daucus carota L. nakviša dvimetė – Oenothera biennis L., našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notra dirvinė – Stachys arvensis L., notra pelkinė – Stachys palustris L., notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pelėvirkštis vijoklinis – Fallopia Love, pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., pienė šiurkščioji – Sonchus asper (L.) Hill, progailis raudonžiedis – Anagallis arvenses L., pūkelis pelkinis – Gnaphalium uliginosum L., raguolis dirvinis – Consolida regalis Gray, ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rietmenė paprastoji – Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., rykštenė paprastoji – Solidago virgaurea L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė raugtalapė – Rumeex crispus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgštinė vandeninė – Rumex aquatiicus L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis kartusis – Persicaria hydropiper (L.) Spach., rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., sidabražolė žąsinė – Potentilla anserina L., snaputis smulkusis – Geranium pusiium L., smilga baltoji – Agrostis stolonifera L., smilguolė dirvinė – Apera spica-venti (L.) P. Beauv., strugena mažoji – Myosurus minimus L., svidrė gausiažiedė – Lolium multiflorum Lam., svidrė dirvinė – Lolium remotum Schrank, šakinys baltasis – Silene pratensis (Rafn) Godr., šalpusnis ankstyvasis – Tussilago farfara L., šerytė rusvoji – Setaria pumila (poir.) Roem. Er Schult., šerytė žalioji – Setaria viridis (L.) P. Beauv., šluotsmilgė kupstynė – Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz, šunpetrė nuodingoji – Aethusa cynapium L., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L., taukė vaistinė – Symphytum officinale L., tramažolė šliaužiančioji – Glechoma hederacea L., usnis dygioji – Cirsium vulgare (Savi) Ten., usnis dirvinė – Cirsium arvense (L.) Scop., vaisgina šliaužiančioji – Ajuga reptans L., varnalėša didžioji – Arctium lappa L. varnalėša paprastoji – Arctium tomentosum Mill., varputis paprastasis – Elytrigia trepens (L.) Nevski, veronika čiobrelapė – Veronica serpyllifolia L., veronika dirvinė – Veronica arvensis L., vėdrynas šliaužiantysis – Ranunculus trepens L., vijoklis dirvinis – Convolvulus arvensis L., vikis gauruotasis - Vicia hirsuta (L.) Gray, vikis ruginis – Vicia villosa Roth, vikis siauralapis – Vicia angustifolia Reichard, vikšris rupužinis – Juncus bufonius L., vilkakojė paprastoji – Lycopus europaeus L., žemenė gulsčioji – Sagina procumbens L., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žilė pavasarinė – Senecio jacobaea L., žiomenė čiobražiedė – Dracocephalum thymiflorum L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., žvirbliarūtė vaistinė – Fumaria officinalis L.

Naudotini registruoti augalų apsaugos produktai prieš piktžoles sodų pomedžiuose pateikti lentelėje. Reikia pasirinkti tik vieną iš pateiktų registruotų herbicidų.

Pomedžiams soduose registruoti herbicidai (glifosatai) (2020 m.)

Web-lentele

Prisijunkite prie informacinio portalo www.ikmis.lt!

Nemokamame portale www.ikmis.lt rasite sodų, dažų ir lauko augalų ligų bei kenkėjų prognozavimo modelius. Kenksmingų organizmų plitimas pasėliuose prognozuojamas vadovaujantis meteorologinių stotelių duomenimis, tad sistemoje pateikta informacija yra operatyvi, ir, tikimės, padės priimti teisingus augalų apsaugos sprendimus.

Parengė dr. (H.P.), doc. Nobertas Uselis