Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Ką naujo turi žinoti pluoštinių kanapių augintojai ir tiekėjai?

2023-06-07

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Patikslinti pluoštinių kanapių auginimo ir tiekimo rinkai priežiūros teisės aktų nuostatai, informuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba.

Naujovės augintojams

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu nuo 2023 m. gegužės 1 d. leidžiama auginti pluoštinių kanapių veisles, kuriose tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekis yra ne didesnis kaip 0,3 proc. Įstatyme numatyta, kad mokslo ir studijų institucijos pluoštines kanapes, auginamas moksliniais eksperimentiniais, selekcijos tikslais ir siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, gali sėti uždaruose gruntuose ar laboratorijose, turėdami Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Siekiant kuo daugiau žemdirbių paskatinti auginti pluoštines kanapes, įstatymas papildytas nuostata, leidžiančia pluoštines kanapes auginti kaip tarpinius pasėlius. Tarpinio pluoštinių kanapių pasėlio sąvoka apibrėžta įstatyme ir ji skamba taip: „Tarpinis pluoštinių kanapių pasėlis yra tarp dviejų pagrindinių pasėlių sėjomainos lauke po tam tikrų metų birželio 30 d. pasėtas pluoštinių kanapių pasėlis.“ Tokie pasėliai gali būti auginami iki pluoštinių kanapių vegetacijos pabaigos. Ūkininkai, auginantys tarpinius pluoštinių kanapių pasėlius, turi laikytis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų, t. y. pluoštines kanapes auginti atvirame grunte, rinktis veisles, kurios įtrauktos į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą, sėti tik sertifikuotas sėklas, Augalininkystės tarnybai nustatyta tvarka teikti pranešimus apie pasėtus plotus, informuoti apie žydėjimą, deklaruoti pasėlius.

Augalininkystės tarnybos specialistai ima pluoštinių kanapių mėginius THC nustatyti. Jei kanapės auginamos kaip tarpiniai pasėliai, nesant moteriškų žiedynų, tyrimui imama 30 cm ilgio viršutinė augalo stiebo dalis. Tokiu atveju mėginys imamas prieš pat vegetacijos periodo pabaigą, kai lapai pradeda gelsti, tačiau ne vėliau kaip iki numatyto šalnų laikotarpio pradžios.

Naujovės tiekėjams

2023 m. sausio 3 d. pakeitimai atlikti ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakyme „Dėl pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame koreguota deklaruoto pluoštinių kanapių produktų sandėlio sąvoka – nekilnojamojo turto registre įregistruotas pastatas ar jo patalpa. Jei šiame pastate ar patalpojenumatoma saugoti pluoštinių kanapių produktus, apie ją oficialiai turi būti pranešta Augalininkystės tarnybai.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Auginu pluoštines kanapes: patirtis ir realizacija

Parengta pagal VAT informaciją