Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Kada sėkliniai pasėliai gali būti sėjami į tą patį lauką?

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2022-05-02

© LŽŪKT nuotr.
Pakeisti javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės privalomieji reikalavimai sėklinių pasėlių priešsėliams.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymais Nr. 3D-245, Nr. 3D-247 ir Nr. 3D-249 buvo pakeisti javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės privalomieji reikalavimai sėklinių pasėlių priešsėliams.

Sėklinių javų pasėliams trumpinamas priešsėlio laikotarpis nuo dvejų metų iki vienų metu, išsamiau rasite čia.

Pašarinių augalų sėkliniams pasėliams nustatomas vienų metų laikotarpis, kai į tą patį lauką negalima sėti tos pačios rūšies augalų sėklos. Taip pat nustatyti specialieji reikalavimai mėlynžiedžių liucernų sėkliniams pasėliams – leidžiama auginti lauke, kuriame nebuvo auginti mėlynžiedžių liucernų augalai ne trumpiau kaip tris metus, išsamiau rasite čia.

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkliniams pasėliams nustatomas vienų metų laikotarpis, kai į tą patį lauką negalima sėti tos pačios rūšies augalų sėklų. Tačiau hibridiniai rapsai turi būti auginami lauke, kuriame penkerius metus nebuvo auginami jokie kryžmažiedžiai (Cruciferae ) augalai, išsamiau rasite čia.

Pakeitimai javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklėse

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atsižvelgdama į privalomųjų sėklos kokybės reikalavimų pakeitimus 2022 m. balandžio 15 d., pakeitė Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisykles (pakeitimo įsakymą rasite čia). Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-16 (rasite čia).

Aprobavimo taisyklių pakeitimo esmė – reikalavimas javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių sėklinių pasėlių priešsėliams, kada galima auginti tos pačios rūšies augalus tame lauke, kuriame prieš tai buvo auginami tos pačios rūšies augalai, dabar išskirtas į dvi dalis:

pirma – kai sėkliniai pasėliai auginami, siekiant gauti Sėklos sertifikatą. Tada nustatytas vienų metų laikotarpis, išskyrus sėklinių mėlynžiedžių liucernųpasėlius, kai leidžiama auginti lauke, kuriame nebuvo auginti mėlynžiedžių liucernų augalai ne trumpiau kaip tris metus ir hibridinių rapsųne trumpiaukaip penkerius metus nebuvo auginami jokie kryžmažiedžiai (Cruciferae) augalai (pvz., baltosios garstyčios, juodieji bastučiai, rapsai, rapsukai, sareptiniai bastučiai, griežčiai, pašariniai ridikai, pašariniai kopūstai ir t. t.);

antra – kai sėkliniai pasėliai auginami, siekiant gauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sertifikatą (sėklų dauginimas pagal EBPO Javų/Kryžmažiedžių ir kitų aliejinių augalų/Žolių ir ankštinių augalų sėklos, tiekiamos tarptautinei prekybai, schemų reikalavimus), – nustatytas konkretus metų laikotarpis pagal atskiras augalų rūšis (žr. aprobavimo taisyklėse, kurias rasite čia).

Prašymas aprobuoti sėklinius pasėlius

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, siekiantis sėklas sertifikuoti pagal EBPO Sėklos schemos reikalavimus ir gauti sertifikatą, prašyme aprobuoti sėklinį pasėlį turės įrašyti frazę „EBPO pasėlis“.

Nauji Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius bei Sėklinio pasėlio aprobavimo akto formos pavyzdžiai patvirtinti 2022 m. balandžio 15 d., įsigalios nuo 2022 m. gegužės 1 d. (rasite čia).