Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Kaip naikinti piktžoles eilėmis lygiame paviršiuje auginamuose braškynuose

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro informacija
2022-04-20

Sužinokite, kuo naikinti braškynuose dygstančias ar ką tik sudygusias skilčialapių tarpsnio dviskiltes piktžoles.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu dygstančios piktžolės yra šios: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L. našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis, žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pastabos. Dirvinis herbicidas Goltix Gold veikia dygstančias dviskiltes piktžoles, o herbicidas Betanal veikia ką tik sudygusias dviskiltes piktžoles. Kokias piktžoles naikina, reikia pasitikslinti herbicido etiketėje.

Dirvinis herbicidas Goltix Gold gerai veikia, kai išpurškiama ant drėgnos dirvos. Sausrų metu šis herbicidas veikia prastai.

Kad herbicidai Goltix Gold ir Betanal geriau veiktų piktžoles po jų išpurškimo, dirva braškių tarpueiliuose nepurenama.

Parengė dr. (HP) doc. Nobertas Uselis, LAMMC SDI