Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Kalkinimas: į grumtynes su rūgščiu dirvožemiu

Dirvožemyje vyksta sudėtingi medžiagų migracijos, transformacijos bei sorbcijos procesai, kurių intensyvumas priklauso nuo dirvodaros ypatumų bei augalų fiziologinių savybių. Priklausomai nuo dirvožemio rūgštumo, augalų derliai, palyginti su nerūgščiais, gali būti 20–50 proc. mažesni. Vienas iš būdų mažinti dirvožemio rūgštėjimą – jį kalkinti.

Kuo augalų mitybai ir vystymuisi svarbus dirvožemio tirpalo pH, kokie procesai ir technologijos skatina dirvožemio rūgštėjimą ir kodėl svarbu kalkinti dirvožemį – apie tai reportaže.

Rekomenduojame paskaityti „Ir dirvožemis verkia“.
***
Siekdama skatinti žemdirbius gerinti dirvožemio derlumą naudojant ekonomiškai pagrįstus technologinius sprendimus, leidžiančius tausiai naudoti maisto medžiagas potencialiai didesniems žemės ūkio augalų derliams gauti potencialiai derlingose, tačiau rūgščiuose dirvožemiuose, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veikla“ vykdo ES finansuojamą projektą „Rūgščių dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto medžiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikainos pokyčiui“ Nr. 14PA-KK-18-1-03440-PR001.
Įgyvendinimo metu bus išbandytos 6 skirtingos kalkinės medžiagos skirtinguose Lietuvos vietose: Telšių, Rietavo, Kretingos, Tauragės ir Šalčininkų rajonuose. Dirvožemio rūgštingumui mažinti naudojamos šešios medžiagos: Kalk HUM, Oxyfertil, Rolgran Extra, Polcalc, ORCAL bei granuliuotas kalkakmenis. Gauti rezultatai bus viešinami seminaruose, lauko dienose bei kituose renginiuose. Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2019 m. rugsėjis