Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Kanados žemę raikė geriausi pasaulio artojai

LŽŪKT informacija
2013-07-25

Liepos 19–20 d. Kanadoje, Albertos valstijoje, vykusiose 60-osiose Pasaulio artojų varžybose Lietuvai atstovavo du geriausi mūsų šalies artojai Kazys Genčius iš Kretingos rajono ir pakruojiškis Andrius Plerpa.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Dvi dienas trukusiose varžybose dalyvavo artojai iš 29 pasaulio šalių. Pirmąją dieną buvo ariamos ražienos, antrąją – žalienos, vėliau išvestas bendras dviejų dienų vidurkis ir paskelbti rezultatai. Pakruojiškis Audrius Plerpa, aręs tradiciniais plūgais, užėmė 22 vietą iš 27 dalyvių, o kretingiškis Kazys Genčius, aręs verčiamaisiais plūgais, buvo 21 iš 30 artojų.

Jubiliejinių Pasaulio arimo varžybų nugalėtojais tapo austrė Barbara Klaus, arusi tradiciniais plūgais, ir airis Johanas Velenas (John Whelan), aręs verčiamuoju plūgu.

Darbo turėjo ne tik mūsų artojai. Į gausų teisėjų būrį įsijungė dr. Vaclovas Bogužas, Pasaulio artojų organizacijos valdybos narys, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prodekanas, Giedrė Butkienė ir Saulius Cironka, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) atstovai. LŽŪKT – viena pagrindinių artojų varžybų organizatorių Lietuvoje. Artojams patarimų negailėjo dr. Alfonsas Malinauskas, Lietuvos artojų asociacijos prezidentas, LŽŪKT Augalininkystės skyriaus vyresnysis specialistas.

Anot LŽŪKT atstovų, Lietuvos artojams varžybose pasitaikė ir nesklandumų. Nors renginio organizatorių parūpinta technika buvo tvarkinga, tačiau trūko reikiamo reguliavimo mechanizmų, plūgai buvo netinkamai paruošti, o ir dirvožemis buvo šlapias, nes per bandomuosius arimus gausiai palijo, tad juodžemis kibo prie verstuvių, vėlėsi. „Dažniausiai rezultatus lemia technika, nors šių varžybų laimėjimai labiau priklausė nuo burtų“, – teigė LŽŪKT pavaduotoja Giedrė Butkienė. Ji apgailestavo, jog Lietuvoje artojai nėra tinkamai įvertinami: skiriama per mažai dėmesio, juos išlydi, tačiau niekas nepasitinka, nepasveikina.

„Mini olimpiada“ paliko didelį įspūdį visai Lietuvos delegacijai. Per renginį vyravo pakili nuotaika, artojų šeimos ir komandų nariai vieni kitus drąsino, palaikė, o organizatoriai – stipriausias Kanados Olds koledžas, ruošiantis žemės ūkio specialistus – svečiams neleido liūdėti, rūpinosi tiek laisvalaikiu, tiek paties šou sklandumu.

Per renginį oficialiai buvo pristatyta naujoji Pasaulinių varžybų vyriausioji sekretorė Ana Marija Makhag (Anna Marie McHugh) iš Airijos. Lietuviai ne tik su ja maloniai pabendravo, bet ir pakvietė apsilankyti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje.

Pasaulinė arimo organizacija įkurta 1952 metais Anglijoje. Šiuo metu jai vadovauja Tugomiras Maidakas (Tugomir Majdak) iš Kroatijos. Organizacija siekia gerinti artojų arimo įgūdžius, remti ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ar asociacijomis, skatinti bendravimą, supratimą tarp visų tautų. Beje, pirmosios Pasaulio arimo varžybos įvyko Kanadoje 1953 metais.

Lietuva į Pasaulio artojų organizaciją įstojo 1999 metais ir nuo to laiko dalyvauja šios organizacijos rengiamose Pasaulio artojų varžybose, kurios kasmet vyksta vis kitoje valstybėje. Kitais metais varžyboms ruošiasi Prancūzija, o 2027 metais Pasaulio artojų varžybas dar kartą (buvo organizuotos 2007 metais) planuojama surengti Lietuvoje.

Andrius Plerpa nestokoja geros nuotaikos

Kazys Genčius atsakingai vertina savo darbą

Daugiau žiūrėkite ...