Vasario 23 d., penktadienis | 24

Kokių reikalavimų būtina laikytis sėjant posėlį

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2020-06-29
Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, privalo laikytis žalinimo reikalavimų. Vienas iš žalinimo reikalavimų yra ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) deklaravimas. Vienas iš būdų atitikti šį reikalavimą deklaruoti posėlį. Jei posėlis deklaruojamas EASV užskaitai, pareiškėjai turi laikytis nustatytų posėlio sėjimo ir išlaikymo terminų.
Deklaravus daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. deklaruoto ploto turi sudaryti EASV, o 0,3 m2 EASV atitinka 1 m2 posėlio arba žolinio įsėlio.
Reikalavimai sėjant posėlį
Posėlis sėjamas liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ir derliui, negali būti sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas).
Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ turi informuoti NMA apie sėją, nurodydamas tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas, posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP, vasarinių augalų – kodas VP), valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius. Deklaruojant žieminio posėlio lauką, skirtą EASV užskaitai, paraiškoje privalu nurodyti žieminio augalo pasėlio kodą, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą NMA, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d.
Pažymėtina, kad kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus praėjusiais metais įsėto žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. jis neatitinka žalinimo reikalavimų.
Tinkami posėliui bei įsėliui augalai yra nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pildymo instrukcijoje (pateikta taisyklėse).
Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“.