Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Kompensacijos už žuvusius pasėlius bus išmokėtos iki rugsėjo pabaigos

LŽŪKT informacija
2018-03-28

© Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad Žemės ūkio ministro įsakymu š. m. kovo 22 d. buvo patvirtintos Paramos už 2017 m. pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės. Prašymai kompensacinei išmokai gauti bus priimami iki birželio 4 d. Pavėluotai pateiktose paraiškose (po birželio 4 d.) jie nebus tenkinami.Paramos lėšos bus išmokėtos iki š. m. rugsėjo 30 d.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Europos Komisija nukentėjusiems nuo praėjusios vasaros liūčių Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. Eur paramos. Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis ūkininkai, kurių 2017 m. pasėti žieminiai pasėliai žuvo ir (arba) negalėjo būti pasėti dėl praėjusiais metais iškritusių gausių kritulių. Paramos lėšos bus išmokėtos iki š. m. rugsėjo 30 d.

Pažymėtina, kad kompensacinės išmokos ūkininkams gali būti mokamos tik tuo atveju, jei nukentėjęs nuo liūčių plotas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso 2017 m. skirto ploto žieminiams pasėliams sėti. Tuo tarpu bendras tinkamas paramai plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.

Be to, bus atsižvelgiama į žieminių pasėlių plotą, deklaruotą ankstesniaisiais metais. Pareiškėjams kompensacinė išmoka bus mokama tik už tą plotą, kuris neviršija ploto, apskaičiuojamo iš 2017 m., 2016 m. ir 2015 m. deklaruoto žieminių pasėlių ploto vidurkio atimant 2018 m. deklaruotą išlikusį žieminių pasėlių plotą.

Siekiantys išmokų ūkininkai paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (tiesioginių išmokų paraiškoje) turės pažymėti langelį „Prašau skirti kompensacinę paramą už žuvusius ir (arba) nepasėtus žieminius (kvietrugius, kviečius, miežius, rugius ir rapsus)“ bei įbraižyti pasėlių plotų nustatymo funkciniame komponente 2017 m. pasėtų ir žuvusių ir (arba) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą.

Į kompensacines išmokas gali pretenduoti tik tie asmenys, kurie minimai žalai kompensuoti negavo jokios kitos nacionalinės paramos, draudimo išmokų arba Europos Sąjungos finansinės paramos.

Pagal NMA informaciją