Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Kuo naikinti piktžoles derančiuose braškynuose

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2020-08-17

LŽŪKT nuotr.

Kuo nakinti pikžoles, jei braškės augintos eilėmis lygiame paviršiuje, o po derliaus nuėmimo jų lapai buvo nupjauti? Atsako LAMMC Sodidninkystės ir daržininkystės instituto mokslininkas dr. Nobertas Uselis.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

Tuoj po uogų derliaus nuėmimo prasideda pagrindinis ir svarbiausias derančių braškynų priežiūros laikotarpis. Paprastai tokių braškynų lapai liepos antroje pusėje nupjauti, o šiuo metu ant sužėlusių vienamečių ir daugiamečių vienskilčių ir dviskilčių piktžolių purškiami registruoti herbicidai.

Plintančios piktžolės

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios dviskiltės piktžolės: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L, našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, usnis dygioji – Cirsium vulgare (Savi) Ten., usnis dirvinė – Cirsium arvense (L.) Scop., varnalėša paprastoji – Arctium tomentosum Mill., takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis., žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu derančiuose braškynuose augančios vienskiltės piktžolės:aviža tuščioji – Avena fatua L., miglė vienametė – Poa annua L., rietmenė paprastoji – Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., smilga baltoji – Agrostis stolonifera L., smilguolė dirvinė – Apera spica-venti (L.) P. Beauv., svidrė dirvinė – Lolium remotum Schrank, varputis paprastasis – Elytrigia trepens (L.) Nevski.

Naudotini registruoti augalų apsaugos produktai prieš dviskiltes ir vienskiltes piktžoles derančiuose braškynuose, kai braškių lapai ir piktžolės buvo nupjautos ir jau atžėlusios, pateikti lentelėje.

Piktžolėms braškynuose naikinti registruoti herbicidai (2020 m.)

Kas dar svarbu

Kadangi po braškių derliaus nuėmimo nešienautuose braškynuose piktžolės būna visiškai užaugusios, reikia naudoti maksimalią leistiną herbicido normą. Prieš daugiametes ir vienametes dviskiltes piktžoles naudoti herbicidą Lontrel 72 SG (lentelė).

Prieš vienmetes ar daugiametes vienaskiltes piktžoles naudoti vieną iš herbicidų, skirtų vienaskiltėms piktžolėms naikinti. Tik reikia atkreipti dėmesį, kokiu herbicidu purkšta pavasarį, nes kiekvienu iš lentelėje pateiktų herbicidų negalima purkšti daugiau kaip vieną kartą per vegetaciją.

Tai pat, kai paaiškės išpurkštų herbicidų poveikis piktžolėms, likusias pavienes vegetuojančias atsparias ar nepaveiktas reikia išravėti ar bent nušienauti.

Prisijunkite prie informacinio portalo www.ikmis.lt!

Nemokamame portale www.ikmis.lt rasite sodų, dažų ir lauko augalų ligų bei kenkėjų prognozavimo modelius. Kenksmingų organizmų plitimas pasėliuose prognozuojamas vadovaujantis meteorologinių stotelių duomenimis, tad sistemoje pateikta informacija yra operatyvi, ir, tikimės, padės priimti teisingus augalų apsaugos sprendimus.