Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Lietuvoje jaučiamas ekologinių sėklų stygius

Ekologinė žemdirbystė – augantis žemės ūkio sektorius, pastaraisiais metais jo augimas po truputį stabilizuojasi. Per praėjusį dešimtmetį ES šalyse ekologinei žemdirbystei naudojami plotai vidutiniškai padidėjo nuo 2,8 proc.(skaičius svyravo nuo 0,7 proc. iki 8,7 proc.) iki 3,4 proc. Daugiausia sertifikuotų ekologinių ūkių yra Austrijoje – apie 13 proc. visų naudojamų žemės ūkio naudmenų bei Šveicarijoje – apie 11 proc. Tuo tarpu, kaimyninėje Vokietijoje tokie ūkiai užima tik apie 5 proc. visų šalies žemės ūkio naudmenų. Lietuvoje sertifikuotų ekologinių ūkių plotas prieš dešimtmetį buvo apie 0,7 proc. žemės ūkio naudmenų ploto, dabartiniu metu jis sudaro apie 7 proc. (daugiau nei 160 tūkst. ha). Ypatingas ūkių augimas mūsų šalyje vyko 2004–2006 m., žemdirbiams mokant išmokas, didžiausias per Lietuvos ekologinio ūkininkavimo istoriją. Iki minėto laikotarpio ekologinių ūkių plotas buvo tik keli tūkstančiai ha, tačiau jau 2006 m. jis viršijo 100 tūkst. ha. Pagrindinė problema Lietuvos ekologinio žemės ūkio sektoriuje – ypatingai mažas sertifikuotų ekologinių sėklų panaudojimas.

Oper. Vaidas Juška, red. Erika Mankutė

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt