Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Nesaugu naudoti augalų apsaugos produktus su dar viena veikliąja medžiaga

LŽŪKT informacija
2021-02-01

© LŽŪKT nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) informuoja, kad Europos Sąjunga panaikino veikliosios medžiagos mankocebo patvirtinimą. Jis neatnaujintas, nes įvertinus pateiktus dokumentus ir tyrimų rezultatus nustatyta, kad veiklioji medžiaga yra toksiška reprodukcijai, taip pat kenkia endokrininei sistemai, tad naudoti augalų apsaugos produktus su šia veikliąja medžiaga yra nesaugu. Valstybės narės yra įpareigotos panaikinti augalų apsaugos produktų, turinčių mankocebo, registraciją ne vėliau kaip 2021 m. liepos 4 d.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

Veikliosios medžiagos mankocebo patvirtinimas Europos Sąjungoje panaikintas 2020 m. gruodžio 14 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentu (ES) Nr. 2020/2087. Šis sprendimas įsigaliojo 2021 metų sausio 4 d.

Pasak VAT, Lietuvoje registruota 10 augalų apsaugos produktų, turinčių veikliosios medžiagos mankocebo. Augalų apsaugos produktų Trimanoc DG, Nautile, Penncozeb 75 DG, Manfil Plus 75 WG, Dithane NT, Ataka NT, Ridomil Gold MZ 68 WG registracija baigiasi 2021 m. sausio 31 d. Šių produktų kiekius, turimus sandėliuose, Lietuvoje galima parduoti ir platinti iki šių metų liepos 31 d. o žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai šiuos produktus gali saugoti ir naudoti iki 2022 m. sausio 4 d.

Kadangi augalų apsaugos produktų Acrobat Plus, Manfil 75 WG ir Manfil 80 WP registracija baigiasi vėliau nei 2021 m. liepos 4 d., VAT panaikins šių produktų registraciją Lietuvoje nuo 2021 m. liepos 4 d. Pasibaigus registracijai, Lietuvos sandėliuose turimus kiekius bus galima parduoti ir platinti iki šių metų liepos 31 d. 2021 m. auginimo sezonu ūkininkai dar galės naudoti mankocebo turinčius produktus.

Mankocebo turintys fungicidai yra skirti bulvių apsaugai nuo maro, sausligės, obelų, kriaušių apsaugai nuo rauplių, daržovių apsaugai nuo netikrosios miltligės, rūdžių, alternariozės. VAT informuoja, kad šiuo metu bulvių apsaugai nuo bulvių maro ir sausligės Lietuvoje yra registruota dar 18 fungicidų su skirtingomis veikliosiomis medžiagomis; obelų, kriaušių apsaugai nuo rauplių yra registruota 13 kitų fungicidų; daržovių apsaugai nuo netikrosios miltligės, rūdžių, alternariozės yra registruota 18 kitų fungicidų. Šie registruoti Lietuvoje fungicidai padės apsaugoti bulves, vaismedžius ir daržoves nuo ligų.

Pagal VAT informaciją