Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Nuo čia prasideda ūkininkavimas: dirvožemio kokybė – svarbiausia

„Nuo čia prasideda ūkininkavimas“ – tokiu šūkiu inovatyvi pasaulinio lygio įmonė UAB Väderstad pasitiko kiekvieną, besidomintį naujausiomis agronomijos srities žiniomis. Į penktus metus organizuojamą konferenciją šiemet susirinko apie 400 žemdirbių, konsultantų ir mokslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos. Organizatoriai sako, kad kuo preciziškiau atliksime savo darbą, tuo tvaresnis bus ūkininkavimas, gerinant žemės ūkio produktyvumą, kuris padeda užtikrinti maisto saugą ir mažina pasaulinio atšilimo efektą. Tvarus ūkininkavimas neatsiejamas nuo technologinių inovacijų ir žinių, nes Lietuvos žemdirbys yra atviras ir vis dar trokšta mokytis. Apie konferencijos tikslus ir nagrinėtas temas – reportaže.

Penki dirvožemio sveikatos principai:

  1. Didinti kultūrų įvairovę. Jos padidins biologinę įvairovę dirvoje. Biologinės įvairovės padidėjimas reiškia daugiau „gerų“ organizmų, galinčių įveikti „blogus“ organizmus). Stipresnė biologinė įvairovė – tai efektyviau panaudojami ištekliai, pvz., sparčiau suyrantys derliaus likučiai, lengviau prieinamos maistinės medžiagos.
  2. Ilginti laikotarpį, kai dirvoje yra gyvos šaknys. Tik gyvos šaknys aprūpina dirvožemio organizmus eksudantais. Daug naudingų dirvožemio organizmų yra priklausomi nuo gyvų šaknų, kaip antai mikoriziniai grybai, rhizobium bakterijos. Šie simbiotiniai ryšiai gali išlikti tik gyvuose augaluose.
  3. Vengti mechaninio dirvožemio išjudinimo. Apsaugokite dirvožemio organizmų gyvavimo vietas ir buveines. Tausojantis, neariminis žemės dirbimas, neįdirbta ražiena – kas tinka jums?

Sėja be priešsėjinio įdirbimo mažiausiai sutrikdo dirvą. Sumažinto gylio ar dažnumo tausojantis žemės dirbimas. Įdirbimas kompensuojamas kitomis sveikatą gerinančiomis dirvožemio procesų valdymo priemonėmis. Įvertinkite laiką tarp žemės dirbimo ir kitos kultūros sėjos.

  1. Didinti dirvožemio dangos sluoksnį. Nepalikite nepridengtos dirvos, nuolat išlaikykite dirvas su augalų, tarpinių augalų ar derliaus likučių danga. Tai mažina eroziją, paviršiaus plutos susidarymo riziką, o dirvožemio organizmus aprūpina maistu.
  2. Į augalininkystės sistemas įtraukti gyvūnus. Jie yra ekosistemos dalis. Nuo seno žinoma, kad mėšlas – puikus dalykas. Ganomi gyvuliai didina eksudatų kiekį ir keičia cheminę sudėtį. Tai skatina biologinį aktyvumą.

Priemonės dirvožemio sveikatos principų įgyvendinimui: tarpinės kultūros, darniai augantys augalai, pievos, įvairių tipų ir dažnumo priešsėjinus žemės dirbimas ir sėja, sėjomaina, organinių priedų ir inokuliantų naudojimas.

Sliekų nauda

Sliekų išrausti kanalai skatina dirvožemio aeraciją ir drenavimą. Viename hektare įprasto dirvožemio augalininkystės ūkyje, gali būti nuo 100 000 iki 1 milijono sliekų, kurių bendra masė sudarytų nuo 100 iki 1000 kg. Šie sliekai savo gyvybine veikla vaidina labai svarbų vaidmenį dirvoje. Veisdamiesi jie gerina dirvos drenavimąsi ir aeraciją, atverdami kanalėlius vandeniui ir orui žemyn į podirvį. Be to, augalinės maistinės medžiagos atlaisvinamos iš derliaus atliekų, perėjusių per sliekų žarnyną. Kai sliekai atlieka savo darbą dirvožemyje, labai padidėja makroporų skaičius (skersmuo > 0,5 mm) ir suformuojamas kanalėlių ir ertmių tinklas. Bendras šio tinklo ilgis gali sudaryti iki 4000–5000 km vienam hektarui ir šie kanalėliai gali tęstis iki 2–3 m gylio. Šie kanalėliai yra tarsi „greitkeliai“ šaknims dirvoje. Per keletą metų sliekai į dirvos paviršių perneša dešimtis tonų dirvožemio, skaičiuojant vienam hektarui sliekų išmatų. Sliekai jautrūs daugeliui šiuolaikinio žemės ūkio komponentų, tokių kaip pesticidai ir dirvos suslėgimas.
Ūkininkai gali paskatinti sliekų veisimąsi, įterpdami didelius kiekius organinių medžiagų ir naudodami mažiau dirvožemį išjudinančius įdirbimo būdus.

Lektoriaus iš Švedijos patarimai:

  1. Išbandykite tarpinius augalus. Asmeninė patirtis suteikia geriausių praktinių žinių.
  2. Išbandykite seklesnį žemės dirbimą, tuomet sumažės laiko, darbo sąnaudos ir pagerės dirvožemio struktūra.
  3. Skaičiuokite savo sliekus ir juos maitinkite.
  4. Imkite kastuvą ir išsikaskite duobutę. Jei iškastame kastuve yra nuo 2 iki 4 sliekų, dirvožemio būklė gera, jei sliekų nėra, ieškoti būdų, kaip juos pamaitinti.
  5. Mokykitės iš geriausių. Tie, kurie nuolat mokosi – patys sėkmingiausi ūkininkai.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
©www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2019 m. kovas