Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Padidinkite srutų teikiamą naudą

Per kalendorinius metus į dirvą patenkančio azoto kiekis, tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius, negali viršyti 170 kilogramų hektarui.
Draudžiama mėšlą ar srutas skleisti nuo lapkričio 15 iki balandžio 1 dienos išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro atskirame įsakyme, atsižvelgiant į konkrečias pavasario ar rudens hidrometeorogines sąlygas, nustatyta kitaip. Visais atvejais draudžiama mėšlą ir srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės.
Jau nuo kovo 19 d. daugumoje apskričių teritorijose (Telšių, Tauragės, Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Marijampolės) leidžiama tręšti laukus mėšlu ar srutomis. Toks leidimas aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymu šiuose regionuose šiemet yra paankstintas, atsižvelgus į tai, kad juose meteorologinės sąlygos yra palankios aktyviai augalų vegetacijai prasidėti. Aplinkos ministerija primena, kad už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus tręšiant laukus mėšlu ir srutomis gresia baudos. Pažeidėjai taip pat turi atlyginti aplinkai padarytą žalą.
Primename, kad asmuo, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti reikalavimus atitinkantį tręšimo planą ir jį vykdyti. Tręšimo planai turi būti sudaryti kiekvienais metais prieš pradedant tręšti laukus mėšlu ir (ar) srutomis ir pateikti kontroliuojančiai institucijai paprašius.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
©www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2019 m. kovas