Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Panaikintas leidimas Lietuvoje prekiauti herbicidu B-Zone 480

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2019-03-13

©LŽŪKT

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), įvertinusi iš augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) gamintojo gautus duomenis, dėl neatitikimo nustatytiems reikalavimams sustabdė prekybą herbicidu B-Zone 480 ir panaikino leidimą juo prekiauti Lietuvoje.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Sausio pabaigoje Augalininkystės tarnyba gavo AAP gamintojos BASF, UAB, prašymą nustatyta tvarka paimti „Synergy Generics Limited“ produkto B-Zone 480ėminius kokybinės ir kiekybinės sudėties ištyrimui. „Synergy Generics Limited“ deklaravo, kad jų herbicidas B-Zone 480 yra tapatus BASF gamintojo produktui Basagran 480. Tai reiškia, kad minėtas AAP yra tokios pačios sudėties, gaminamas toje pačioje gamykloje.

Augalininkystės tarnybos paimti produkto B-Zone ėminiai buvo tiriami augalų apsaugos gamintojo BASF SE laboratorijoje. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad produkto B-Zone 480 cheminė sudėtis neatitinka gamintojo nurodytos specifikacijos.

Atsižvelgiant į gautus AAP gamintojo laboratorijos tyrimo duomenis, priimtas sprendimas sustabdyti produkto B-Zone 480 tiekimą rinkai, o neatitinkantis reikalavimų AAP bus utilizuotas.

Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas sako, kad tai pirmasis atvejis mūsų šalyje, kai nustatyta, jog tapatus AAP neatitinka nustatytų reikalavimų. Pasak S. Fedotovo, Augalininkystės tarnyba yra pasirengusi užkirsti kelią tokiems pažeidimams, kai AAP tikroji sudėtis neatitinka dokumentuose nurodytos sudėties ar kitų reikalavimų.

„Pernai mūsų iniciatyva žemės ūkio ministrui pakeitus galiojusią tvarką, atsirado teisinė galimybė, esant įtarimams, imti AAP ėminius jų detaliai sudėčiai nustatyti, siekiant įsitikinti, kad jis yra kokybiškas ir atitinka gamintojo deklaruotus parametrus. Tai buvo didelis žingsnis į priekį, nes iki tol visi AAP naudojimo patikrinimai buvo dokumentiniai ir vizualūs“, – teigia S. Fedotovas.

Šie metai bus pirmieji, kuomet, įsigaliojus šioms naujoms nuostatoms, bus galima dar atidžiau tikrinti rizikingiausias veiklas. Įmonės, kurios įveža ar parduoda tapačius AAP, kaip ir B-Zone 480 produkto atveju, yra vertinamos kaip rizikingesnės, todėl joms bus skiriama daugiau dėmesio. Tikrinant ūkio subjektus, tiekiančius rinkai tapačius AAP, yra patikrinama visa susijusi dokumentacija (AAP įsigijimo, kilmės, įvežimo dokumentai ir pan.) bei vizualiai apžiūrimos ir įvertinamos AAP pakuotės, jų etiketės – ar jos atitinka išduoto leidimo tiekti rinkai tapačius AAP reikalavimus. Jei atlikus dokumentų ar vizualų tapataus AAP patikrinimą Augalininkystės tarnybai kyla įtarimų, yra konsultuojamasi su originalaus Lietuvoje registruoto AAP gamintojo atstovais. Jei minėtais būdais nepavyksta išsiaiškinti, ar AAP tikrai yra tapatus, tuomet turi būti imami AAP ėminiai tokių produktų tapatumui nustatyti.

AAP naudojimas yra glaudžiai susijęs su žmonių sveikata, aplinkosauga, derliaus gausa ir kokybe, todėl Augalininkystės tarnyba nedelsiant reaguoja į pranešimus ir skundus, susijusius AAP naudojimu. Tarnyba ragina žemdirbius naudoti tik patikrintus ir saugius Lietuvoje registruotus AAP.