Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Pasikeitė prašymų leisti įvežti bei platinti augalų apsaugos produktus tvarka ir formos

Valstybinė augalininkystės tarnyba
2018-02-27

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, jog žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos naujos taisyklės, kurios reglamentuoja leidimus platinti augalų apsaugos produktus (AAP).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šiose taisyklėse numatyta Leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarka. Taip pat patvirtintos naujos prašymų ir deklaracijų pateikimo formos: leidimo platinti augalų apsaugos produktus ir deklaracijos (prašymo) apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą formos bei Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir deklaracijos (prašymo) apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių veiklą formos.

„Naujoje tvarkoje yra įvedamas palengvinimas ūkio subjektams išduodant minimus leidimus įvežti AAP ir išduodant leidimus AAP platinimui – leidimai bus išduodami deklaratyviu principu be išankstinio patikrinimo atlikimo – sako Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Pasak tarnybos vadovo, minėtų leidimų išdavimas vyksta daug sparčiau – leidimas laikomas išduotu jau kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo Tarnybai diena.

Anksčiau galiojusioje tvarkoje buvo numatyta, kad ūkio subjektui pateikus prašymą, prieš išduodant licencijas, būdavo atliekamas veiklos vietos patikrinimas ir tik po to dar sutikrinus visus reikiamus dokumentus išduodamas leidimas. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinius leidimai anksčiau būdavo išduodami per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, dabar bus išduodami jau kitą dieną po deklaracijos pateikimo. Leidimai platinti (prekiauti) augalų apsaugos produktus taip pat būdavo išduodami tik prieš tai atlikus veiklos vietos patikrinimą per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo, o dabar bus išduodami jau kitą dieną po deklaracijos pateikimo.

„Greitesnė licencijų išdavimo tvarka nereiškia, kad mažėja dėmesys saugumui. Ūkio subjektai privalo laikytis nustatytų reikalavimų. Tarnybos darbuotojai operatyviai patikrins, ar deklaravimo būdu pateikto prašymo duomenys yra teisingi, be to, per 10 dienų nuo deklaracijos ir duomenų pateikimo patikrins, ar pradėjusio veiklą ūkio subjekto veiklos vieta atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus“, – teigia Valstybinės augalininkystės S. Fedotovas.

Visus dokumentus, susijusius su pasikeitusia Leidimų išdavimo tvarka, galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje, Agrochemijos skyriaus skiltyje „Teisės aktai (augalų apsaugos produktų priežiūra)“ arba galima kreiptis į Agrochemijos skyriaus kontaktuose nurodytus asmenis.