Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Pasirūpinkime tinkamomis daržovių laikymo sąlygomis

LŽŪKT informacija
2011-09-07

Lietuvos daržovių augintojai džiaugiasi šiųmečiu derliumi. Belieka pasirūpinti tinkamomis jo laikymo sąlygomis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pripildžius daržovėmis sandėlį ar jo vieną boksą ir išlyginus jų paviršių, į daržoves 0,5– 0,7 m įleidžiami 3 ar 4 kaupų termometrai. Jų neturint, galima naudoti buitinius termometrus. Juos reikia dėti į polietileninius 0,5–0,7 m ilgio ir 50–100 mm skersmens vamzdžius ir įkišti į kaupus. Vamzdžiai turi būti užkimšti. Du termometrai turi būti pakabinti priešingose palubės pusėse, 2–3 m nuo sienų, dar du – įstatomi į pagrindinį ortakį: vienas – prie ventiliatorių, kitas – prie įėjimo durų.

Pradžiovinimas. Kraunant į sandėlį sulytas ar iš šlapios dirvos iškastas bulves ir kitas daržoves, į sampilą patenka daug paviršinės drėgmės, kurią reikia kuo greičiau pašalinti. Daržovės ir ant jų prilipusios žemės pradžiovinamos ventiliuojant. Per drėgnų daržovių sluoksnį pučiamas oras, kol viršuje sampilo esančios daržovės išdžiūsta. Ventiliuojama ištisai dienos metu, kai sausesnis oras.

Gydomasis periodas. Bulvių trunka apie 10–4 parų nuo jų supylimo į sandėlį. Šiuo periodu sudaromos sąlygos kuo greičiau užgydyti sužalojimus, atsiradusius kasant, transportuojant, rūšiuojant. Ventiliuojama 3 kartus per parą po 15–30 minučių. Pagrindiniame ortakyje turi būti palaikoma 15–18 °C oro temperatūra, tokia pati turi būti ir bulvių temperatūra.

Šaldymo periodas. Daržoves pradedame šaldyti užpildžius dalį sandėlio, o sandėliuojant bulves – užgydžius gumbų mechaninius pažeidimus. Daržovės atvėsinamos iki optimalios temperatūros. Ventiliuojame daržoves tik tada, kai lauko oro temperatūra bent dviem laipsniais mažesnė už sluoksnio temperatūrą. Per parą bulvės atvėsinamos ne daugiau kaip 0,5–1 °C. Kitos daržovės iki laikymo temperatūros vėsinamos kuo greičiau.
Laikymo periodas. Prasideda atvėsinus daržoves iki optimalios temperatūros. Ventiliuojame 2–3 kartus per parą po 10–15 minučių. Pučiamo oro temperatūra turi būti 1–2 °C žemesnė už daržovių laikymo temperatūrą. Sėklinių bulvių laikymo temperatūra turi būti 3 °C.

Morkos. Jų, kaip ir bulvių, laikymas skirstomas į periodus. Gydomasis periodas trumpesnis – iki 7–10 parų. Temperatūra šiuo periodu turi būti 8–13 °C. Jei morkos į sandėlį patenka šlapios, jos ventiliuojamos aplinkos oru tol, kol jų paviršius apdžiūsta. Atšaldant morkas, jų temperatūra palaipsniui sumažėja iki optimalios. Laikant morkas per žiemą, temperatūra sluoksnyje turi būti 0–1 °C.

Svogūnai. Suvežti svogūnai džiovinami tol, kol lukšte lieka 15–16 proc. drėgmės. Vėliau sandėliuose aplinkos oru arba šaldytuvuose atšaldomi iki optimalios minusinės 1–3 °C temperatūros, kuriai esant jie laikomi iki paruošimo realizuoti. Santykinė oro drėgmė svogūnų sluoksnyje turi būti 70–80 procentų.
Sudarius tinkamas laikymo sąlygas, bus išsaugota daržovių maistinė vertė, natūralus skonis, spalva ir kiek galima sumažinami svorio nuostoliai.

Rekomenduojamos kai kurių daržovių transportavimo ir laikymo sąlygos