Spalio 08 d., šeštadienis | 22

Piktžolių kontrolė, kai braškės auga eilėmis lygiame paviršiuje

LAMMC
Žemdirbystės institutas
2021-04-21

© LŽŪKT nuotr.

Kaip ir kada naikinti dviskiltes piktžoles, jei braškės (BBCH 10–57 augimo tarpsnio) auginamos eilėmis lygiame paviršiuje? Į klausimą atsako LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyr. specialistas dr. Nobertas Uselis.

BIOMAS GROW straipsnio viduje

Ką tik braškyne sudygusios dviskiltės ar tik dygstančios piktžolės naikinamos skilčialapio ir pirmųjų tikrųjų lapelių tarpsniu.

Pagrindinės šiuo laikotarpiu dygstančios piktžolės yra šios: aguona dirvinė – Papaver dubium L., aklė dirvinė – Galeopsis tetrabit L., aklė raudonoji – Galeopsis ladanum L., balanda baltoji – Chenopodium album L., balanda žydralapė – Chenopodium glaucum L., balandūnė plačioji – Atriplex patula L., barborytė paprastoji – Barbarea vulgaris W. T. Aiton., bobramunis dirvinis – Anthemis arvensis L., builis krūminis – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., burnotis šiurkštusis – Amaranthus retroflexus L., burnotis uoginis – Amaranthus blitum L., čiužutė dirvinė – Thlapsi arvense L., dobilas dirvinis Trifolium arvense L., galinsoga blakstienotoji – Galinsoga quadriradiata Ru et Pav., galinsoga smulkiažiedė – Galinsoga parviflora Cav., garstukas dirvinis – Sinapis arvensis L., kiauliauogė juodoji – Solanum nigrum L., kiaulpienė paprastoji – Taraxacum officinale F. H. Wigg., lipikas kibusis – Galium aparine L., lipikas paprastasis – Galium mollugo L., morka paprastoji – Daucus carota L. našlaitė dirvinė – Viola arvensis Murray, neužmirštuolė dirvinė – Myosotis arvensis (L.) Hill, notrelė raudonžiedė – Lamium purpureum L., notrelė karpytalapė – Lamium hybridum Vill., pienė daržinė – Sonchus oleraceus L., pienė dirvinė – Sonchus arvensis L., ramunė bevainikė – Matricaria discoidea DC., ridikas dirvinis, svėrė – Raphanus raphanistrum L., rugiagėlė – Centaurea cyanus L., rūgštynė smulkioji – Rumex acetosella L., rūgtis dėmėtasis – Persicaria maculosa Gray, rūgtis trumpamakštis – Persicaria lapathifolia (L.) Gray, sidabražolė smiltyninė – Potentilla arenaria Borkh., šunramunis bekvapis – Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lain, takažolė paprastoji – Poligonum aviculare L veronika dirvinė – Veronica arvensis, žilė paprastoji – Senecio vulgaris L., žliūgė daržinė – Stellaria media (L.) vill., žliūgė siauralapė – Stellaria graminea l., žvaginė trikertė – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Pastaba: dirvinis herbicidas Goltix Gold veikia dygstančias dviskiltes piktžoles, o herbicidas Betanal veikia ką tik sudygusias dviskiltes piktžoles. Kokias piktžoles naikina herbicidai, reikėtų pasitikslinti etiketėje.LENTELE I AGROAKADEMIJA

Prisijunkite prie informacinio portalo www.ikmis.lt!

Nemokamame portale www.ikmis.lt rasite sodų, dažų ir lauko augalų ligų bei kenkėjų prognozavimo modelius. Kenksmingų organizmų plitimas pasėliuose prognozuojamas vadovaujantis meteorologinių stotelių duomenimis, tad sistemoje pateikta informacija yra operatyvi, ir, tikimės, padės priimti teisingus augalų apsaugos sprendimus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.