Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Piktžolių šaknų poveikis sėklų daigumui

Modesta Kirvaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro augalininkystės konsultantė
2012-02-16

Piktžolės tikrai nepageidaujamos laukuose. Vienas sunkiausių uždavinių – sunaikinti daugiametes piktžoles, nes žiemą jų antžeminės dalys sunyksta, o pavasarį vėl atželia. Bene visos daugiamečių piktžolių rūšys turi gerai išsivysčiusią šaknų sistemą, kurių išskiriamos fiziologiškai aktyvios medžiagos gali veikti žemės ūkio augalų sėklų dygimą, augimą, pasėlio formavimą ir, žinoma, turėti įtakos derliui. Siekiant nustatyti, kokią įtaką kultūrinių augalų sėklų dygimui turi daugiamečių piktžolių šaknų skirtingų koncentracijų ištraukos, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemdirbystės katedros laboratorijoje buvo atliktas tyrimas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Piktzoliu-saknu1Apie 20 g daugiamečių piktžolių šaknų (paprastojo varpučio, plačialapio gysločio, dirvinės usnies) užpiltos 200 ml distiliuoto vandens. Užpilai buvo laikomi kambario temperatūroje (19 °C) parą.

Kultūrinių augalų (žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių rapsų) sėklos pasėtos į specialias stiklines petri lėkšteles. Į kiekvieną sužymėtą lėkštelę buvo pilama po 10 ml tirpalo ir išdėliojama po 30 sėklų. Lėkštelės daiginimo spintoje buvo laikomos keturias dienas. Sėklų sudygimas, šaknelių ir daigelių ilgiai skirtingų koncentracijų tirpaluose lyginti su distiliuotu vandeniu (kontrolinis variantas).

Bandymai vykdyti naudojant skirtingas ištraukų koncentracijas: 1:10 (stipriausia), 1:50 (stipresnė), 1:250 (vidutinė), 1:1250 (silpnesnė) ir 1:6250 (silpniausia). Tyrimo duomenų suvestinės pateiktos lentelėse: tirtų augalų sėklų sudygimas (1 lentelė), sėklų šaknelių ilgis (2 lentelė), daigelių ilgis (3 lentelė).

Atlikus tyrimus su žieminiais kviečiais paaiškėjo, kad piktžolių šaknų ištraukos sėklų dygimą slopino, palyginti su kontroliniu variantu. Sudygimo skirtumas svyravo nuo 0,8 proc. iki 22,1 proc. Itin sėklų dygimas slopintas usnies šaknų silpnesnio veikimo ištraukoje (77,9 proc.). Išmatavus žieminių kviečių šaknelių ilgį, labiausia vystymasis slopintas dirvinės usnies ištraukoje – šaknelės buvo 4 cm trumpesnės negu distiliuotame vandenyje daigintos sėklos (13,8 cm). O štai plačialapio gysločio ištraukos skatino šaknis augti – jos buvo 4,4 cm ilgesnės nei kontroliniame variante. Žieminių kviečių daigelių augimas akivaizdžiai buvo slopintas silpnesnės koncentracijos usnies šaknų ištraukoje – jų ilgis buvo 1,6 karto mažesnis negu distiliuotame vandenyje (2,9 cm). Daigelių augimas buvo didesnis už kontrolinį variantą plačialapio gysločio šaknų ištraukoje (5,1 cm), stipresnio veikimo tirpale.

Tiriant vasarinių miežių daigumą, buvo gauti skirtingi duomenys. Sudygimas 43,7 proc. buvo mažesnis plačialapio gysločio šaknų ištraukoje, palyginti su distiliuotu vandeniu. Kontroliniame variante vasarinių miežių šaknelių ilgis siekė 27,4 cm. Vidutinio stiprumo šaknų ištraukų tirpaluose visų tirtų rūšių piktžolės slopino vasarinių miežių šaknų vystymąsi. Išmatavus vasarinių miežių daigelių ilgius nustatyta, kad distiliuotame vandenyje vidutinis jų ilgis siekė 4,1 cm. Labiausia slopinamas poveikis pastebėtas varpučio šaknų ištraukoje – daigelių ilgis svyravo nuo 3,2 cm iki 3,9 cm. Kitos šaknų ištraukos ryškesnio poveikio vasarinių miežių daigelių ilgiui neturėjo.

Tiriant žieminių rapsų sėklų sudygimą varpučio ir gysločio šaknų ištraukose, sudygo nuo 9,1 proc. iki 9,6 proc. sėklų mažiau negu distiliuotame vandenyje, stipriausio veikimo šaknų ištraukoje. Nežymiai sėklų daigumą skatino plačialapio gysločio šaknų ištraukos. Distiliuotame vandenyje žieminių rapsų vidutinis šaknelių ilgis siekė 3,9 cm. Gysločio šaknų ištrauka 1,5 karto slopino šaknelių vystymąsi. Distiliuotame vandenyje daigelių ilgis siekė 1,4 cm. Žymiai trumpesni daigeliai buvo varpučio ir gysločio šaknų ištraukose – jų ilgių vidurkis buvo 1,1 cm.

Beje, tyrimo rezultatams įtakos galėjo turėti petri lėkštelės padėtis daiginimo spintoje, todėl siekiant nustatyti tikslesnį šaknų poveikis sėklų daigumui, tyrimą reikėtų pakartoti.

1 lentelė.Skirtingų koncentracijų daugiamečių piktžolių šaknų ištraukų įtaka sėklų sudygimui %, laboratoriniai tyrimai 2009–2010 m.

2 lentelė.Skirtingų koncentracijų daugiamečių piktžolių šaknų ištraukų įtaka sėklų šaknelių ilgiui cm, laboratoriniai tyrimai 2009–2010 m.

3 lentelė.Skirtingų koncentracijų daugiamečių piktžolių šaknų ištraukų įtaka sėklų daigelių ilgiui cm, laboratoriniai tyrimai 2009–2010 m.